Projektmunkatárs

2023. január 26.

Nemzeti Védelmi Szolgálat
Gazdasági és Humán Igazgatóság – Gazdasági Főosztály

a rendvédelmi feladatok ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 133. §, illetve a 287/R. § alapján

pályázatot hirdet

Projektmunkatárs

munkakör betöltésére.

A rendvédelmi igazgatási alkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2023.12.31 –ig tartó rendvédelmi igazgatási alkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1101 Budapest, Kerepesi út 47-49.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A Közigazgatás- és Közszolgáltatás- Fejlesztési Operatív Program (KÖFOP) finanszírozásában megvalósítandó projektben projektmunkatársi feladatainak ellátása: A projektben a felelősségi körébe tartozó feladatok ellátása a projekt támogatási szerződésében és egyéb projektdokumentumokban foglalt előírásoknak, valamint a szervezet belső szabályzatainak megfelelően; kapcsolattartás a projektben érintett szereplőkkel; a projekttel kapcsolatos szabályozó eszközök kidolgozása, projektdokumentumok előkészítése; beszámolók, jelentések, kifizetési kérelmek, összefoglalók készítésében való részvétel.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a rendvédelmi feladatok ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény rendelkezései , a(z) A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a rendvédelmi feladatok ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény rendelkezései az irányadók. az irányadók.           

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Felsőfokú képesítés,
 • Európai Uniós támogatás felhasználásával megvalósított projekt keretében szerzett tapasztalat – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • EPTK felület kezelésében való jártasság – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Felhasználói szintű MS Project,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Közbeszerzési és beszerzési eljárások lebonyolítása során szerzett tapasztalat – 1 év alatti szakmai tapasztalat,
 • Projekt előrehaladás jelentésben és projekt zárásban szerzett tapasztalat – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Adatbázis ismeretek és elemzések készítése – 1 év alatti szakmai tapasztalat,
 • Érvényes nemzetbiztonsági ellenőrzés
 • B kategóriás jogosítvány

Elvárt kompetenciák:

 • Kiváló szintű Önállóság, Pontosság, Precizitás, Megbízhatóság, Elhivatottság,
 • Kiváló szintű Kiváló szintű csapatmunka és együttműködési készség, ,
 • Kiváló szintű Kiváló kommunikációs és kapcsolattartási készség,
 • Kiváló szintű Kiváló problémamegoldó képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Szakmai életutat részletesen bemutató, fényképes önéletrajz (projektek felsorolásával)
 • Iskolai végzettséget igazoló okirat(ok) másolata
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul
 • Motivációs levél

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. február 6.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Kiss-Kovács Erika részére a kisskovacserika@nvsz.hu E-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. február 28.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2023. január 23.

A pályázati kiírás közzétevője a Miniszterelnöki Kormányiroda. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a Miniszterelnöki Kormányiroda részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>