Projektmenedzser

2022. február 14.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Felsőoktatási Ipari Együttműködési Központ

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

projektmenedzser (2022/037)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2023.03.01-ig tartó közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • Ellátja az európai uniós (H2020, Horizon Europe, EU EIT KIC, stb.), nemzetközi és ezekhez kapcsolódó hazai költségvetési forrásokból elnyert támogatások szabályos lebonyolítását és elszámolását.
 • Munkaköréhez kapcsolódó kérdésekben folyamatos kapcsolatot tart a támogató/ közreműködő/ ellenőrző szervezetekkel.
 • Tájékoztatja a vezetőséget a projektek állásáról, esetleges hiányosságairól és az új pályázati lehetőségekről.
 • Kapcsolatot tart a külső partnerekkel a sikeres projektmegvalósítás érdekében.
 • Ellátja a pályázatok lebonyolításával és intézményi koordinálásával összefüggő feladatokat.
 • Folyamatosan vezeti a kapcsolódó nyilvántartásokat.
 • Együttműködik a szervezeti egységek középvezetőivel és az intézményi egységekben kialakított munkacsoport tagjaival.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) Humánpolitikai Szabályzat rendelkezései az irányadók.                     

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, Egyetem,
 • EU elszámolásban szerzett 1-3 év pénzügyi gyakorlat
 • EU-s pályázat és projektkezelő rendszerek ismerete
 • Kiváló angol nyelvtudás és tárgyalási készség, legalább középfokú nyelvvizsga
 • Felhasználói szintű MS Office ismeretek (Word, Excel)
 • Közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén érvényes, 3 hónapnál nem régebbi a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. §. (2) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő hatósági erkölcsi bizonyítvány benyújtása szükséges.
 • Az 599/2021. (X.28.) sz. Korm. rendelet 2/A. §-a alapján 2021. december 15-ét követően a BME-nél nem létesíthető új közalkalmazotti jogviszony olyan személlyel, aki a védőoltást (kétdózisú oltóanyag esetén mindkét dózist) nem vette fel. Ez alól csak az mentesül, aki részére egészségügyi okból ellenjavalt a védőoltás felvétele.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Pénzügyi/gazdasági végzettség
 • Projektmenedzsment tapasztalat
 • Felsőoktatási intézményben vagy egyébként központi költségvetési szervnél szerzett szakirányú tapasztalat
 • Felsőfokú angol nyelvtudás
 • Poszeidon, SAP, Fluenta rendszer ismerete

Elvárt kompetenciák:

 • Együttműködés bonyolult, soktényezős feladatok esetén is ,
 • Felelősségvállalás; határozottság, nagyfokú önállóság,
 • Pontosság, precizitás,
 • Kiváló kommunikációs készség,
 • Határidők pontos betartása,
 • Saját munka kiváló szervezése,
 • Önálló és csapatban történő munkavégzésre való képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Szakmai önéletrajz
 • Végzettséget tanúsító okirat(ok) hiteles másolata
 • Nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2022. március 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. február 24.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Humánerőforrás Igazgatóság részére a humaneroforras@bme.hu email címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatban foglalt és maradéktalanul beküldött dokumentumok fényében tekintjük érvényesnek a jelentkezést.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. február 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.bme.hu/allaspalyazatok

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A felek közös döntése alapján a határozott idő meghosszabbítható. A pozíció részmunkaidőben történő betöltésére is lehetőséget biztosítunk. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információ kérhető a fiek@bme.hu e-mail címen. A pályázatokat elektronikus úton a FIEK szervezeti egység részére a fiek@bme.hu e-mail címre is kérjük megküldeni. Jelentkezéskor a munkakör megnevezése mellett található azonosítószámot kérjük feltüntetni. Amennyiben a pályázati felhívások szövegében eltérés található, az Egyetem honlapján közzétett pályázati kiírás szövegét kell irányadónak tekinteni.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. január 28.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>