Projektkoordinátor

2021. április 18.

BM OKF Gazdasági Főigazgató-helyettesi Szervezet, Beruházási és Fejlesztési Főosztály

a rendvédelmi feladatok ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 133. §, illetve a 287/R. § alapján

pályázatot hirdet

PROJEKTKOORDINÁTOR (építési projektek)

munkakör betöltésére.

A rendvédelmi igazgatási alkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2021.05.01. – 2023. 05.01-ig tartó rendvédelmi igazgatási alkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7630 Pécs, Engel János József utca 1.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A projekt operatív szervezési feladatainak elvégzése és a koordinációs feladatok ellátása; A projekt papír alapú és elektronikus adminisztrációjának teljes körű vezetése, karbantartása; A projekttel kapcsolatos információk, dokumentumok karbantartása, valamint a projekttagok és az érdekeltek számára történő elérhetővé tétele; A státuszjelentések előkészítése, nyilvántartások karbantartása; Projekttel kapcsolatos adatszolgáltatások koordinálása; A projekt végrehajtásához kapcsolódó dokumentumok elkészítésében történő részvétel, a dokumentumok begyűjtése és kezelése; A Támogatási szerződést érintő módosítások (változás-bejelentés, szerződésmódosítás) előkészítésében és benyújtásában való részvétel. A projektet érintő auditokon, ellenőrzéseken, eseményeken történő részvétel; A projekttel kapcsolatos események szervezése, emlékeztetők készítése, véleményeztetésének koordinációja; A projektvezető támogatása, felkészítő dokumentumok írása; Kommunikáció a projekt külső és belső érintettjeivel;

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a rendvédelmi feladatok ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola,

Elvárt kompetenciák:

 • Hazai és/vagy uniós pályázati projektek lebonyolításában szerzett, igazolható, 1-3 éves tapasztalat,
 • Csapatmunka, megbízhatóság, terhelhetőség, jó problémamegoldó képesség, jó kommunikációs készség,
 • MS Office programok (excel, Word) felhasználói szintű ismerete,

Előnyt jelentő kompetenciák:

 • Elektronikus Pályázó Tájékoztató és Kommunikációs Rendszer (EPTK) felhasználói szintű ismerete
 • Uniós projektek szabályozásának ismerete
 • precíz, alapos, megbízható személyiség
 • kiváló problémamegoldó képesség, kitartás, terhelhetőség.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. május 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. április 30.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton dr. Hulmann Tamás tű. őrnagy főosztályvezető-helyettes részére a beruhazas.FeFo@katved.gov.hu e-mail címen keresztül.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az előszűrés az önéletrajzok és motivációs levelek alapján történik. A kiválasztott jelentkezőnek a személyes meghallgatáson eredetiben kell bemutatni a végzettséget igazoló oklevelet. Az egy hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt eredetiben kell benyújtani. A kiválasztott jelentkezőnek a munkába állását megelőzően egészségügyi alkalmassági vizsgálaton kell részt venni az a 33/1998. (VI.24.) NM rendelet alapján együttes rendelet alapján.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. május 1.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A jogállásra, az illetmény megállapításra és a juttatásokra a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései az irányadóak. A munkavégzés helye: alkalmanként 1149 Budapest, Mogyoródi út 43. A jelentkezők a felvétellel kapcsolatos döntésről elektronikus úton kerülnek kiértesítésre. A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.katasztrofavedelem.hu honlapon szerezhet. A felvétellel kapcsolatban további információt dr. Hulmann Tamás tű. őrnagy főosztályvezető-helyettes nyújtja a Tamas.Hulmann@katved.gov.hu email címen.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. április 15.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>