Projekt és pályázati referens

2023. február 12.

Országos Kórházi Főigazgatóság
Költségvetési Igazgatóság

a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján

pályázatot hirdet

projekt és pályázati referens

munkakör betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1125 Budapest, Diós árok 3.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A Költségvetési Gazdálkodási és Felügyelei Főosztályon felmerülő feladatok ellátása, különösen • a szakmai előirányzatok lebonyolításáról szóló együttműködési megállapodások (vis maior, Egészségfejlesztési Irodák) előkészítése aláírásra; • közreműködés a fenntartói döntésen alapuló támogatások odaítéléséről szóló eljárásrend, valamint az okiratok elkészítésében, aktualizálásában; • az OKFŐ fenntartású intézményektől érkezett vis maior támogatási igényekkel kapcsolatos ügyintézés: igények összesítése, gazdasági szempontú felülvizsgálata, előterjesztése a vis maior bizottság elé, szavazás lebonyolítása, döntési lista elkészítése, a megítélt támogatások szakmai és pénzügyi elszámolásának ellenőrzése, valamint az évi vis maior lebonyolítói díj elszámolás összeállítása, számviteli dokumentumok záradékolása; • az Egészségfejlesztési Irodák finanszírozásának lebonyolításában való részvétel; • nyilvántartások naprakész vezetése, adatszolgáltatások, elszámolások összeállítása a támogató részére.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középfokú képesítés, középfokú végzettség,
 • gazdasági területen szerzett tapasztalat – Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
 • Excel magas szintű gyakorlati ismerete – 1 év alatti szakmai tapasztalat,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Felsőfokú képesítés, felsőfokú végzettség ,
 • közigazgatásban, költségvetési területen szerzett szakmai tapasztalat – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Szakmai önéletrajz
 • Hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázatot az elbírálásban részt vevő személyek megismerjék
 • Hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak – a pályázati eljárással összefüggésben szükséges – kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. március 1.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Hiripi Judit részére a humanpolitika2@okfo.gov.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. március 6.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az elektronikus levél tárgyában kérjük feltüntetni: „projekt és pályázati referens”. A munkáltatóval kapcsolatos további információ a www.okfo.gov.hu honlapon található.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2023. február 4.

A pályázati kiírás közzétevője a Miniszterelnöki Kormányiroda. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a Miniszterelnöki Kormányiroda részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>