PM_KKVESZKOZ_2018

2019. január 6.

Mikro-, kis-, és középvállalkozások eszközberuházásainak támogatása Pest megye területén, 2019. február 20-án reggel 8 órától.

Megjelent 4,5 milliárd forint keretösszeggel a Pest megyei mikro-, kis- és középvállalkozások (kkv) eszközberuházásait támogató pályázati felhívás második üteme. A támogatási kérelmeket 2019. február 20-án reggel 8 órától lehet benyújtani a keret kimerüléséig.

A Pályázati Kiírás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 4,5 milliárd forint.

A pályázaton kizárólag Pest megyei cégek indulhatnak, Budapest nem vehet részt! 

A támogatás formája:
A pályázaton vissza nem térítendő költségvetési támogatás igényelhető regionális beruházási támogatás, kis- és középvállalkozásnak nyújtott beruházási támogatás, vagy de minimis támogatás jogcímen.

A támogatás mértéke, összege:
Igényelhető támogatás összege:
- Kisléptékű fejlesztésekre minimium 10 - maximum 60 millió forint
- Nagyléptékű fejlesztésekre minimum 60 - maximum 300 millió forint

A támogatás kizárólag egy jogcímen vehető igénybe az A), a B), vagy a C) pontban rögzített lehetőségek figyelembe vételével:

A) de minimis jogcímen (amennyiben az elmúlt 3 éven belül nem részesült összesen 200.000 Euro mértékű támogatásban) Pest megye teljes területén, mikro-, kis, és középvállalkozás esetén egyaránt 55%, vagy

B) regionális beruházási támogatás jogcímen kkv-k méretétől függően:
a) Abony, Alsónémedi, Áporka, Aszód, Bag, Bernecebaráti, Cegléd, Csemő, Dabas, Domony, Dömsöd, Dunaharaszti, Ecser, Érd, Farmos, Felsőpakony, Galgagyörk, Galgahévíz, Galgamácsa, Göd, Gödöllő, Gyál, Gyömrő, Halásztelek, Hévízgyörk, Iklad, Ipolydamásd, Ipolytölgyes, Jászkarajenő, Kartal, Kemence, Kiskunlacháza, Kisnémedi, Kocsér, Kóspallag, Kőröstetétlen, Letkés, Lórév, Maglód, Makád, Márianosztra, Mikebuda, Monor, Nagybörzsöny, Nagykáta, Nagykőrös, Nagytarcsa, Nyársapát, Ócsa, Örkény, Pécel, Perőcsény, Péteri, Püspökhatvan, Püspökszilágy, Ráckeve, Szentmártonkáta, Szigetbecse, Szigetszentmiklós, Szob, Szokolya, Sződliget, Táborfalva, Tápióbicske, Tápiógyörgye, Tápióság, Tápiószele, Tápiószentmárton, Tápiószőlős, Tatárszentgyörgy, Tésa, Törtel, Tura, Újhartyán, Újszilvás, Üllő, Vác, Váckisújfalu, Valkó, Vámosmikola, Vecsés, Verőce, Verseg és Zebegény településeken mikro- és kisvállalkozások esetén 55%, középvállalkozás esetén 45%,
b) Piliscsaba és Pilisjászfalu településeken mikro- és kisvállalkozások esetén 40%, középvállalkozás esetén 30%, vagy

C) kis- és középvállalkozásnak nyújtott beruházási támogatás jogcímen a B) pont a) és b) alpontjaiban nem felsorolt Pest megyei településeken mikro- és kisvállalkozások esetén 20%, középvállalkozás esetén 10%.
A jelzett támogatási intenzitások azzal a feltétellel alkalmazhatók, ha a beruházó a pályázat benyújtásakor, valamint a Támogatási Szerződés hatályba lépésekor is megfelel az adott vállalkozási méret feltételeinek.

Az elnyert támogatás 25%-a előlegként igényelhető.

A támogatás igénybevételére jogosultak köre:
A pályázati kiírás alapján pályázatot kizárólag olyan vállalkozás nyújthat be, 
- mely igazoltan 365 napot meghaladó időtartam óta Pest megyei székhellyel rendelkezik és Pest megye területén valósítja meg fejlesztését
- továbbá a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény rendelkezései alapján mikro-, kis vagy középvállalkozásnak minősül és 
- a fejlesztéssel érintett telephely 100%-os tulajdonában van, vagy annak bérlője a fenntartási időszak végéig
- Azon vállalkozások pályázhatnak továbbá, amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum egy fő volt
- továbbá rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes 365 napot jelentő üzleti évvel, melybe az előtársaságként való működés időszaka nem számít bele. 

Pályázatot az alábbi szervezeti formában működő vállalkozások nyújthatnak be:
- mikro-, kis-, és középvállalkozások.

Gazdálkodási formakód szerint:
113 Korlátolt felelősségű társaság;
114 Részvénytársaság;

mely vállalkozások főtevékenysége, és emellett – amennyiben a támogatást melléktevékenységre tekintettel kéri, a támogatás alapjául szolgáló melléktevékenysége is a jelen Kiírás 1. mellékletét képező tételes TEÁOR kódok valamelyikébe tartozik, és a támogatás alapjául szolgáló TEÁOR szerinti tevékenysége legkésőbb 2018. november 30-ától cégkivonattal igazolhatóan a vállalkozások bejegyzett tevékenysége.

A pályázatok szakmai értékelése során előnyt élveznek a TEÁOR  10 (élelmiszergyártás), TEÁOR 21 (gyógyszeripar), TEÁOR 24 (fémalapanyag gyártása), TEÁOR 25 (fémfeldogozási termék gyártása), TEÁOR 26 (elektronika), TEÁOR 29-30 (járműgyártás), továbbá a TEÁOR 16 (fafeldolgozás), 28 (gép, gépi berendezés gyártása), 31 (bútorgyártás), 41 (épületek építése), 42 (egyéb építmény építése), 43 (speciális szaképítés) szerinti fő-, vagy melléktevékenységet végző vállalkozások tervezett beruházásai.

Önállóan támogatható tevékenységek:
- Legalább 1, 
- kisléptékű fejlesztés esetén legfeljebb 10 db,
- nagyléptékű fejlesztés esetén legfeljebb 5 db
új eszköz beszerzése, mely a vállalkozás 1. számú melléklet szerinti főtevékenységéhez, vagy az 1. melléklet szerinti főtevékenységet végző vállalkozás ettől eltérő 1. melléklet szerinti melléktevékenységéhez illeszkedik és a vállalkozás főtevékenysége, vagy a támogatási igény alapjául szolgáló melléktevékenysége keretében létrehozott termék vagy szolgáltatás előállításához ténylegesen szükséges, és amely besorolható a 2. számú mellékletben szereplő tételes VTSZ kódok valamelyike alá.

Jelen Kiírás vonatkozásában új eszköznek minősül minden olyan, korábban még használatba nem vett tárgyi eszköz, mely a Pályázó főtevékenységét, vagy támogatási igénye alapját képező melléktevékenységét jelentő termék-előállítását vagy szolgáltatásnyújtását közvetlenül szolgálja (pl.: különösen a gyártósor, gépsor, informatikai eszköz, a termékek tárolására, illetve anyagmozgatásra szolgáló tárgyi eszköz), és értéke új eszközök és szoftverek esetében legalább nettó 200.000 Ft, hardvereszközök esetében nettó 100.000 – 500.000 Ft.

Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek:
A Pályázati Kiírás keretében önállóan nem, csak az 5.1.1. pontban felsorolt tevékenységekkel együtt támogathatók az alábbi tevékenységek:
- Az új eszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések.
Információs technológia-fejlesztés, új informatikai eszközök és a 3. mellékletben szereplő tételes TESZOR lista valamelyik kódja alá tartozó szoftverek beszerzése a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 10%-a erejéig.

Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek:
A Pályázati Kiírás keretében önállóan nem, csak az 5.1.1. pontban felsorolt tevékenységekkel együtt támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek:
a) Nyilvánosság biztosítása – a Pályázati Kiírás 5.2.2. pontjában a nyilvánosság biztosításával kapcsolatos intézkedésekre vonatkozó feltételek alapján - költségei kizárólag de minimis jogcímen elszámolhatók;
b) Közbeszerzési értékhatárt meghaladó beszerzések vonatkozásában a közbeszerzési eljárás(ok) lefolytatása – költségei kizárólag de minimis jogcímen elszámolhatók.

A támogatott tevékenység befejezése:
Kisléptékű (10-60 millió forint) támogatás esetén a Támogatási Szerződés hatálybalépését követő tizenkét hónapon belül, nagyléptékű (60-300 millió forint) támogatás esetén a Támogatási Szerződés hatálybalépését követő tizennyolc hónapon belül meg kell valósulnia.

Kötelezően vállalandó:
A támogatott vállalkozás éves nettó árbevételének növekedése a beruházás következtében: 
- vagy a támogatási összeg egészével vagy
- a támogatás igénylésnek éve előtti utolsó lezárt üzleti év éves nettó árbevételének 5%-a a fenntartási időszak átlagában
 
Fenntartási kötelezettség:
Fenntartási kötelezettség keretében a Kedvezményezettnek a támogatással megvalósuló beruházások keretében létrehozott vagy fejlesztett létesítmények használati értékét meg kell őriznie, és azok funkcionalitását – a szükséges karbantartási időszakokat leszámítva – az eredeti célnak megfelelően folyamatosan fenn kell tartania. A fenntartási kötelezettség a beszámoló elfogadását követő hónaptól számított 3 éven át tart.

Biztosítékok köre:
a) A Támogatási Szerződés megkötésének feltétele minden esetben, hogy rendelkezésre álljon a Kedvezményezett valamennyi – jogszabály alapján beszedési megbízással terhelhető – fizetési számlájára vonatkozó, a Támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozata (felhatalmazó levél) a Támogató azonnali beszedési jogának biztosítására, pénzügyi fedezethiány miatt nem teljesíthető fizetési megbízás esetére a követelés legfeljebb 35 napra való sorba állítására vonatkozó rendelkezéssel együtt.
b) Amennyiben a költségvetési támogatási összege meghaladja az ötvenmillió forintot, az a) pontban rögzített felhatalmazó levélen túl a Kedvezményezett köteles a megítélt költségvetési támogatás 50%-ának megfelelő biztosítékot nyújtani, melyek az alábbiak lehetnek:
ba) ingatlan zálogjog és/vagy
bb) bankgarancia és/vagy
bc) készfizető kezesség

Forrás: Kormany.hu - ide kattintva töltheti le a teljes Pályázati Felhívást