Pályázatkezelő

2022. március 17.

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Pályázatkezelési Osztály

a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján

pályázatot hirdet

pályázatkezelő

munkakör betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű 2023.04.30-ig tartó kormányzati szolgálati jogviszony.   

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8229 Csopak, Kossuth utca 16.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Végzi a BfNPI projektfinanszírozásból megvalósuló fejlesztései, programjai végrehajtását a BfNPI összes érintett szervezeti egységével együttműködve, ennek keretében a projektet tervezi, előkészíti és végrehajtásában, lebonyolításában közreműködik. Végzi a projektek technikai, projekt-szakmai, ügykezelési, adminisztrációs feladatainak végrehajtását és a projekt koordinációját adott esetben külsős megbízottakkal együttműködve a projekt előkészítésétől a fenntartási időszak lezárulásáig. Ellátja a projektekkel összefüggő speciális gazdasági és pénzügyi feladatokat.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései , a(z) 88/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet, valamint az igazgatóság Közszolgálati Szabályzata szerint. az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola,
 • Angol nyelv tárgyalási szintű nyelvtudás,
 • Alapos, naprakész pályázatkezelői ismeretek. – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • B kategóriás jogosítvány,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • A koronavírus elleni védőoltásnak az állami és önkormányzati intézményeknél foglalkoztatottak által történő kötelező igénybevételéről szóló 599/2021. (X. 28.) Korm. rendelet 2/A.§-ban foglaltak alapján a SARS-CoV-2 koronavírus elleni védőoltás felvétele (megléte).

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Egyetem, Természettudományi, környezetmérnöki/természetvédelmi mérnöki, pénzügyi végzettség,
 • Német nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

Elvárt kompetenciák:

 • Jó szintű Kommunikációs készség,
 • Jó szintű Problémamegoldó készség,
 • Jó szintű Objektív véleményalkotási készség,
 • Jó szintű Megbízhatóság, pontosság, együttműködésre való képesség,
 • Jó szintű Önálló, felelősségteljes munkavégzés, eredményorientáció,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Szakmai önéletrajz (melléklet szerint), motivációs levél – a motivációs levélben kérjük megjelölni az elvárt bruttó illetmény összegét, a bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított, három hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány vagy az igénylésről szóló feladóvevény, az álláshely betöltése feltételeinek és az előnyt jelentő szempontoknak való megfelelést igazoló oklevél, bizonyítvány másolata és a pályázó adatkezelési nyilatkozata.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. március 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr Dalos Eszter nyújt, a +36303580921 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság címére történő megküldésével (8229 Csopak, Kossuth utca 16. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1259/2022 , valamint a munkakör megnevezését: pályázatkezelő.
 • Személyesen: dr. Dalos Eszter, Veszprém megye, 8229 Csopak, Kossuth utca 16.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Személyes interjúra kizárólag a pályázati felhívásban foglaltaknak mindenben megfelelő, az abban meghatározott elvárt képzettséggel, szakképzettséggel rendelkező érvényesen pályázók hívhatók be, akik közül az álláshely betöltésre kerül. A személyes interjúra behívottakat az érvényesen pályázók közül az igazgató választja ki. A hiányos, érvénytelen pályázatok benyújtói, illetőleg a pályázati felhívásban foglalt feltételeknek nem megfelelő pályázók személyes elbeszélgetésre nem hívhatók. A nyertes pályázatról az Előkészítő Bizottság által felállított rangsor figyelembevételével a pályázati határidő leteltét követő legkésőbb 30 napon belül az igazgató dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. április 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • BfNPI honlap – 2022. március 4.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A foglalkoztatás Mt munkaviszony keretében történik. A kiíró felhívja a pályázókat az igazgatóság honlapjának (bfnp.hu) előzetes áttekintésére, amelynek során a pályázók megismerkedhetnek az igazgatóság szervezetével, alapvető feladataival.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a bfnp.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. március 7.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>