Pályázati ügyintéző

eupalyazatiportal.hu

Sülysápi Polgármesteri Hivatal. Jelentkezési határidő: 2014. április 10.

Sülysápi Polgármesteri Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

pályázati ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű GYED lévő kolléga helyettesítésére 2016.06.30 –ig tartó közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2241 Sülysáp, Szent István tér 1.

Ellátandó feladatok:

Az Európai Uniós és hazai pályázatok figyelemmel kísérése, pályáztok írása, pályázati eljárásokkal kapcsolatos teljeskörű ügyintézés, pályázati elszámolások elkészítése, azokban közreműködés, pályázatok ellenőrzésének előkészítése, jelentések készítése, kapcsolattartás külsős pályázatírókkal, projektmenedzserekkel

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

– Az önkormányzat által benyújtandó pályázatokkal kapcsolatos feladat- és hatáskörök – Az önkormányzati pályázatokhoz kapcsolódó közbeszerzésekkel kapcsolatos feladat- és hatáskörök

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Felsőfokú képesítés,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • pályzatírói képzettség, gyakorlat; közbeszerzési képzettség, gyakorlat

Elvárt kompetenciák:

 • kreatív gondolkodás, kezdeményezőképesség, kiemelkedő fogalmazókészség, jó együttműködési képesség,
 • terhelhetőség, magas szintű felelősségtudat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Fényképes szakmai önéletrajz a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény 5. sz. mellékletében foglalt adattartalommal,
 • végzettséget, képesítést tanúsító okiratok másolata,
 • nyilatkozat büntetlen előéletről (kinevezés esetén 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvánnyal kell igazolni) 
 • nyilatkozatban való hozzájárulás, hogy a pályázatban foglalt személyes adatokat a döntésben érintettek megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2014. május 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. április 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabóné Misinszki Hajnalka humánerőforrás ügyintéző nyújt, a 06-29/635-443 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Sülysápi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2241 Sülysáp, Szent István tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1042/2014 , valamint a munkakör megnevezését: pályázati ügyintéző. 
 • Elektronikus úton Szabóné Misinszki Hajnalka részére a misinszki.hajnalka@sulysap.hu E-mail címen keresztül. 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokról a Sülysápi Polgármesteri Hivatal Jegyzője dönt. Személyes meghallgatásra csak a benyújtott írásos pályázatuk alapján alkalmasnak ítélt jelöltek esetében kerül sor. A kinevezéskor 6 hónapos próbaidő kerül kikötésre.

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. április 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Sülysáp Város honlapja (www.sulysap.hu)

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2014. március 12.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>