Pályázati referens

2022. március 13.

Kisszállási Polgármesteri Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

pályázati referens

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű 2022.04.01. – 2023.08.26-ig tartó közszolgálati jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6421 Kisszállás, Fő utca 28.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Felügyeli és koordinálja az önkormányzati pályázatok előkészítését, lebonyolítását, az önkormányzati beruházások, felújítások, megvalósítását, közreműködés azok előkészítésében és végrehajtásában. Önkormányzatot érintő előterjesztések, szerződések készítése, döntések végrehajtása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Képviselő-testület által meghatározott egyéb juttatások. az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Közigazgatásban szerzett – Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
 • Közigazgatási alap, – szakvizsga
 • anyakönyvi szakvizsga bizonyítvány
 • EPTK pályázatkezelő rendszer ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló iratok másolata,
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő szükséges kezeléséhez hozzájárul
 • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben meghatározott összeférhetetlenség a pályázat benyújtásakor nem áll fenn
 • motivációs levél
 • a 45/2012.(III.20.) Kormány rendelet 1. melléklete szerinti önéletrajz
 • az illetmény megállapításához szükséges korábbi jogviszonyok, munkaviszonyok hitelt érdemlő igazolásáról szóló dokumentumok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2022. április 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. március 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Csíszár Csaba nyújt, a 70/459-08-53 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Kisszállási Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (6421 Kisszállás, Fő utca 28. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 575/2022 , valamint a munkakör megnevezését: pályázati referens. VAGY
 • Elektronikus úton Csíszár Csaba részére a jegyzo@kisszallas.hu email címen keresztül.
 • Személyesen: Csíszár Csaba, Bács-Kiskun megye, 6421 Kisszállás, Fő utca 28.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályáztató a pályázati feltételeknek megfelelő pályázót személyesen is meghallgatja. A pályázatok értékelése a benyújtott pályázat és a személyes meghallgatás alapján történik. Az állás 3 hónap próbaidő kikötésével tölthető be. A pályáztató fenntartja magának a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítás jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. március 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • helyben szokásos módon – 2022. március 1.
 • www.kisszallas.hu – 2022. március 1.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. március 1.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>