Pályázati referens

2022. február 14.

Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Pályázati referens

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Somogy megye, 8636 Balatonszemes, Bajcsy-Zs. utca 23.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az önkormányzat pályázati dokumentációinak összeállításában való közreműködés, projekt menedzser munkájának segítése. Projektek kapcsán pályázati felhívások áttekintése, feldolgozása, tanácsadás a pályázat elkészítéséhez. A projektekhez kapcsolódó adminisztrációs feladatok ellátása. Projekt nyilvántartások vezetése, módosítások dokumentálása, a projektek támogató által biztosított elektronikus felületeinek kezelése. Jegyzőkönyvek vezetése, testületi anyagok elkészítésében való részvétel.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Balatonszemes Község Önkormányzata Intézményei 2017. évi Cafeteria Szabályzata az irányadók.                    

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola,
 • pályázati területen szerzett tapasztalat – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

Elvárt kompetenciák:

 • együttműködési készség,
 • precizitás,
 • problémamegoldó képesség,
 • elemzési készség,
 • terhelhetőség,
 • önálló munkavégzés,
 • megbízhatóság,
 • felelősségvállalás

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okmányok másolata.
 • A pályázó nyilatkozik arról, hogy vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatását vállalja
 • A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy munkaköri összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn, nem áll hivatalvesztés hatálya alatt.
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolásáról, vagy az arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte.
 • A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő megismeréséhez hozzájárul, a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik.
 • A „Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatal adatkezelési tájékoztatóját álláspályázathoz „dokumentumot aláírva csatolni szükséges, ami elérhető a www. balatonszemes.hu honlapon.
 • Fényképpel ellátott önéletrajz a Kttv. 5. mellékletében meghatározott kötelező adatkörrel és a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 8.§. 1. mellékletében foglaltak figyelembevételével.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. február 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fekete Beatrix megbízott jegyző nyújt, a 0684560903 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (8636 Balatonszemes, Bajcsy-Zs. utca 23. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Bsz/513/2022 , valamint a munkakör megnevezését: Pályázati referens.
 • Elektronikus úton Hermanné Zsédenyi Ágnes Alinka részére a munkaugy@balatonszemes.hu email címen keresztül.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Szakmailag megfelelő pályázók előzetes állásinterjún vesznek részt. A pályázatokat a jegyző bírálja el, fenntartva a jogot arra, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa. A kinevezés minimum 3 hónap próbaidő kikötésével jön létre.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. február 22.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.balatonszemes.hu – 2022. február 1.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. február 7.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>