Pályázati referens

2022. január 8.

Berettyóújfalui Tankerületi Központ

a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján

pályázatot hirdet

pályázati referens

munkakör betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű 2022. február 1. – 2022. december 31-ig tartó kormányzati szolgálati jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4100 Berettyóújfalu, Dózsa György utca 17-19.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A pályázati lehetőségek feltérképezése, pályázat figyelés, közreműködés pályázatok előkészítésében, megvalósításában, elszámolásában és fenntartásában. Az elnyert pályázatok esetén a pénzügyi folyamatok menedzselése, a megvalósítás folyamatának koordinálása. Nyilvántartások, adatszolgáltatások, beszámolók, jelentések készítése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései , a(z) Berettyóújfalui Tankerületi Központ Közszolgálati Szabályzatában foglaltak az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola,
 • Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Felsőfokú képesítés, közbeszerzési referens, közgazdasági szakképesítés vagy pénzügyi-számviteli szakképesítés,

Előnyt jelentő kompetenciák:

 • szakmai elhivatottság, rendszerezőképesség,
 • jó kommunikációs és együttműködési képesség,
 • önálló, pontos és hatékony munkavégzés

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Fényképes szakmai önéletrajz, a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt adattartalommal,
 • Az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata,
 • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja, hogy a pályázó büntetlen előéletű és nem áll a büntetőeljárás hatálya alatt, valamint nem áll foglalkoztatástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt,
 • A pályázó aláírt nyilatkozata arra vonatkozólag, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
 • Motivációs levél

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2022. február 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. január 17.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fejes Annamária nyújt, a +36 54/795 267 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Berettyóújfalui Tankerületi Központ címére történő megküldésével (4100 Berettyóújfalu, Dózsa György utca 17-19. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/081/4737-1/2021 , valamint a munkakör megnevezését: pályázati referens.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkező érvényes pályázatok közül a kiírásnak leginkább megfelelő pályázók közül a kiválasztottak személyes meghallgatása után, az alkalmazásról a Berettyóújfalui Tankerületi Központ Igazgatója dönt. A pályázat eredménytelenné nyilvánításának, valamint a pályázat visszavonásának jogát a Berettyóújfalui Tankerületi Központ fenntartja. A benyújtási határidőt követően a dokumentumok hiánypótlására nincs lehetőség.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. január 28.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. december 18.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>