Pályázati referens

2022. február 27.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Kancellária, Pályázati és Projekt Igazgatóság
Pályázatok Pénzügyi Elszámolása Osztály

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

pályázati referens (2022/049)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1111 , Egry József utca 20-22.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • Pályázati kérelmek fogadása;
 • A kapcsolódó költségterv ellenőrzése és nyilvántartásba vétele;
 • Kapcsolattartás az egyetemi szervezeti egységekkel külső szervekkel;
 • A pályázatok benyújtásában aktív segítségnyújtás az egyetemi kutatóknak és szervezeti egységeknek;
 • Adatszolgáltatás a pályázatok benyújtásához;
 • Pályázatok formai ellenőrzése, pályázatfigyelés;
 • Pályázati adatbázis vezetése;
 • A támogatási és konzorciumi szerződések és módosításaik ellenőrzése, aláíratása / adminisztrálása;
 • Projektek megvalósításának nyomon követése, pénzügyi beszámolójának ellenőrzése (formai és tartalmi);
 • Kapcsolattartás és folyamatos együttműködés az érintett szervezeti egységekkel és a pénzügyi szakterülettel valamint a Támogatóval.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) Humánpolitikai Szabályzat és a Kancellár rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

 • Felsőfokú képesítés, Felsőfokú szakirányú végzettség,
 • MS Office Word, Excel megbízható ismerete és használata
 • Közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány benyújtása szükséges, amelyben igazolni kell, hogy a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20.§ (2) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott feltételeknek megfelel, büntetlen előéletű, valamint nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt
 • Az 599/2021. (X.28.) sz. Korm. rendelet 2/A. §-a alapján 2021. december 15-ét követően a BME-nél nem létesíthető új közalkalmazotti jogviszony olyan személlyel, aki a védőoltást (kétdózisú oltóanyag esetén mindkét dózist) nem vette fel. Ez alól csak az mentesül, aki részére egészségügyi okból ellenjavalt a védőoltás felvétele.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Hazai és uniós finanszírozású pályázatok lebonyolításával kapcsolatos tapasztalat
 • Felsőoktatási intézményben szerzett szakmai tapasztalat
 • Projekt/pályázat menedzsment területén, valamint pályázati szakrendszerekben szerzett szakmai tapasztalat
 • Alapfokú jogi és államháztartási pénzügyi-számviteli ismeret
 • Angol nyelvből középfokú nyelvvizsga

Elvárt kompetenciák:

 • Együttműködési képesség,
 • Empátia,
 • Kiváló kommunikációs készség szóban és írásban egyaránt,
 • Stressztűrő képesség, terhelhetőség,
 • Problémamegoldó képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Szakmai önéletrajz bruttó fizetési igény megjelölésével
 • Végzettséget és/vagy képzettséget, nyelvtudást igazoló okiratok másolata
 • Nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. március 4.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Humánerőforrás Igazgatóság részére a humaneroforras@bme.hu email címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatban foglalt és maradéktalanul beküldött dokumentumok fényében tekintjük érvényesnek a jelentkezést.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. március 11.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.bme.hu/allaspalyazatok
 • www.profession.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Végzettségtől, gyakorlattól és projektektől függően az illetmény munkáltatói döntés alapján pozitív irányban eltérhet a törvényi minimumhoz képest. Jelentkezéskor a munkakör megnevezése mellett található azonosítószámot kérjük feltüntetni. Amennyiben a pályázati felhívások szövegében eltérés található, az Egyetem honlapján közzétett pályázati kiírás szövegét kell irányadónak tekinteni.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. február 4.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>