Pályázati pénzügyi referens

2023. január 26.

Eötvös Loránd Tudományegyetem
Pályázati Központ

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

pályázati pénzügyi referens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • a központi és a kari pályázati pénzügyi elszámolási és ellenőrzési tevékenységellátása, ennek keretében figyelemmel kíséri a projektek pénzügyi előrehaladását, az előirányzatok rendezését
 • a projektek támogató által biztosított elektronikus felületein rögzíti a pénzügyi elszámolásokhoz kapcsolódó bizonylatokat
 • pályázati pénzügyi elszámolás alapját képező SAP rendszerben az elkülönített nyilvántartást naprakészen vezeti, ellenőrzi
 • a projektek időszaki és záró pénzügyi beszámolóit ellenőrzi, egyezteti a Kari pályázati menedzsmenttel
 • együttműködik a kari Gazdasági Hivatalok munkatársaival, a témavezetőkkel

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                      

Pályázati feltételek:

 • Középiskola/gimnázium, középfokú pénzügyi szakirányú végzettség,
 • 1-3 év pénzügyi szakmai tapasztalat
 • MS Office programok felhasználói szintű ismerete
 • magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • pénzügyi szakirányú felsőfokú végzettség
 • mérlegképes könyvelői képesítés
 • költségvetési intézményben szerzett gazdasági-pénzügyi tapasztalat
 • pályázati területen szerzett tapasztalat
 • EU-s és hazai pályázatok elszámolási rendjének ismerete

Elvárt kompetenciák:

 • megbízhatóság,
 • precizitás, pontosság,
 • csapatorientált személyiség,
 • rendszerekben való gondolkodás,
 • jó problémamegoldó készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai önéletrajz
 • végzettség(ek)et, szakképzettség(ek)et tanúsító okiratok másolata
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléshez „Nyilatkozat álláspályázat elbírálásához” – nyomtatvány az https://www.elte.hu/allaspalyazatok oldalról tölthető le
 • sikeres pályázat esetén, amennyiben felvételt nyert, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. február 5.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Karriermenedzsment Osztály részére a allaspalyazat@kancellaria.elte.hu E-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A közalkalmazotti jogviszony 4 hónap próbaidő kikötésével tölthető be. A pályázat elbírálása folyamatos, a beérkezett pályázatok sorrendjében, a benyújtott dokumentumok és állásinterjú alapján történik. Magyarország legrégebb óta folyamatosan működő, legnagyobb felsőoktatási intézménye. Stabil munkahely, összetartó csapat. BÉREZÉS MEGEGYEZÉS SZERINT.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. február 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.elte.hu/allaspalyazatok – 2023. január 23.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem, mint álláspályázatot hirdető az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat a https://www.elte.hu/allaspalyazatok oldalon található Adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli. Az egyetem munkatársai és vezetői kizárólag munkaköri feladatuk, illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben, és csak az ahhoz szükséges mértékben férhetnek hozzá, illetve kezelhetik a pályázó személyes adatait. Az álláspályázat elbírálása során eljáró testületben esetenként külső tag is részt vehet. A személyes adatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel összefüggő jogorvoslatnak törvényben és egyetemi szabályzatban rögzített szabályairól az Adatkezelési tájékoztatóban talál részletes tájékoztatást.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.elte.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2023. január 21.

A pályázati kiírás közzétevője a Miniszterelnöki Kormányiroda. A pályázati kiírás a munkáltató által a Miniszterelnöki Kormányiroda részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>