Pályázati, beruházási, műszaki ügyintéző

2022. január 15.

Pellérdi Közös Önkormányzati Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Pályázati, beruházási, műszaki ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7831 Pellérd, Fő tér 4.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. számú melléklet 32. pont Település-, terület-és vidékfejlesztési, településüzemeltetési feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Európai Uniós és hazai források bevonásával megvalósuló projektek előkészítése, a pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése, hatósági engedélyek beszerzése, folyamatban lévő beruházásokhoz kapcsolódóan tervezőkkel, kivitelezőkkel, hatóságokkal történő egyeztetés. Pályázati elszámolásokban való részvétel, információnyújtás, monitoring jelentések, projekt fenntartási jelentések elkészítése, közbeszerzési eljárásokban történő részvétel. Településfejlesztési, településképi ügyek döntésre előkészítése. Polgármester illetve jegyzői hatáskörbe tartozó műszaki ügyek döntésre előkészítése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középfokú képesítés,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • ECDL
 • B kategóriás jogosítvány,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • a 87/2019. (IV.23.) kormányrendelet 1. sz. melléklete szerinti tartalmú fényképes szakmai önéletrajz, a végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, továbbá nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben történő kezeléséhez hozzájárul.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Felsőfokú képesítés, műszaki szakirány,
 • pályázati ügyintézésben, beruházások lebonyolításában szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat

Előnyt jelentő kompetenciák:

 • Kiváló szintű szervező, kommunikációs és kapcsolatteremtő képesség

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. január 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dávor Lászlóné dr. Farkas Ildikó jegyző nyújt, a 72/587-910 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Pellérdi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (7831 Pellérd, Fő tér 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: P/41-1/2022 , valamint a munkakör megnevezését: Pályázati, beruházási, műszaki ügyintéző. VAGY
 • Elektronikus úton Dávor Lászlóné dr. Farkas Ildikó jegyző részére a jegyzo@pellerd.hu email címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. január 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.pellerd.hu – 2022. január 7.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. január 8.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>