Pályázati adminisztrátor

2022. április 2.

Szekszárd MJV Polgármesteri Hivatal
Beszerzési és Jogi Igazgatóság Projektmenedzseri Osztályára

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

pályázati adminisztrátor

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.

Ellátandó feladatok:

Ellátja Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Projektmenedzseri Osztálya adminisztrációs feladatait.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

 • uniós és hazai pályázatok kezelése a megfelelő felületeken,
 • státuszjelentések készítése,
 • statisztikai jelentések készítése,
 • pályázatokkal kapcsolatos előterjesztések készítése,
 • pályázatokkal kapcsolatos egyéb adminisztrációs feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Polgármesteri Hivatal köztisztviselői számára biztosított juttatásokról, támogatásokról szóló 40/2012.(X.4.) önkormányzati rendelet, valamint a Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.                      

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középiskola/gimnázium,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Pályázatok kezelésében és adminisztrációjában szerzett tapasztalat (EPTK felület ismerete)
 • Min. 2 éves uniós, illetve hazai pályázati tapasztalat,
 • Közigazgatásban szerzett min. 2 éves tapasztalat,
 • Közigazgatási alapvizsga,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Személyes adatait, életútját és szakmai gyakorlatát bemutató fényképes önéletrajz (A közszolgálati személyügyi nyilvántartásra és statisztikai adatgyűjtésre, a közszolgálati alkalmazottak és a munkavállalók személyi irataira vonatkozó szabályokról, valamint a kormányzati igazgatási szervek álláshelyeinek nyilvántartásáról szóló 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében meghatározott formátumú önéletrajz fogadható csak el.
 • Az önéletrajz minta megtalálható a www.szekszard.hu Polgármester Hivatal/felhívások, aktualitások címszó alatt. Az önéletrajz formátum használata a fent megjelölt jogszabály alapján kötelező.);
 • Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (vagy annak megkéréséről szóló bizonylat);
 • A pályázati feltételként előírt iskolai végzettséget, szakképzettséget, igazoló okiratok fénymásolata;
 • A Kttv. 85. § alapján a pályázó nyilatkozata az összeférhetetlenségről.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2022. április 19. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. április 8.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kocsis Anikó osztályvezető nyújt, a 74/504-184 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Szekszárd MJV Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (7100 Szekszárd, Béla király tér 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: V/D.7-9/2022. , valamint a munkakör megnevezését: pályázati adminisztrátor.
 • Személyesen: dr. Gábor Ferenc jegyző, Tolna megye, 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A döntésre, az érvényesen pályázók közül kiválasztott pályázók személyes meghallgatása után, a polgármester egyetértésével kerül sor. A sikertelenül, illetve érvénytelenül pályázók részére a pályázati anyag visszaküldésre kerül. A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. április 14.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.szekszard.hu – 2022. március 14.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szekszard.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. március 14.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>