Pályázat élelmiszeripari üzemek komplex fejlesztésére

2021. augusztus 28.

2021. augusztus 18-ától lehet pályázni a 200 milliárdos élelmiszeripari támogatásra.

Megnyílt a pályázatbeadási lehetőség az Élelmiszeripari üzemek komplex fejlesztésére (VP3-4.2.1-4.2.2-2-21).

A vissza nem térítendő támogatás (VNT) célja, hogy a mezőgazdasági termékek értéknövelését és a piacra jutást elősegítő, a technológiai fejlesztést, továbbá a környezeti erőforrás-hatékonyságot célzó komplex beruházásokat támogassa az élelmiszer-feldolgozás vállalati hatékonyságának növelése érdekében.

Kedvezményezettek köre: A felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be az alábbi feltételeket teljesítő, a TEÁOR 10 vagy 11 besorolás szerinti (kivéve TEÁOR 1020, TEÁOR 109 alá tartozó) tevékenységüket fejlesztő támogatást igénylők, Magyarországon székhellyel rendelkező, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező vállalkozások. Többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, illetve központi költségvetési szerv csak akkor nyújthat be támogatási kérelmet, ha ahhoz a Kormány – a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 46. § (1b) bekezdése alapján – előzetesen hozzájárult és az erről szóló dokumentumot csatolta.

Támogatási feltételek: A felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be az alábbi feltételeket teljesítő, a TEÁOR 10 vagy 11 besorolás szerinti (kivéve TEÁOR 1020, TEÁOR 109 alá tartozó) tevékenységüket fejlesztő támogatást igénylők.

Támogatás mértéke: 50%
Támogatás minimum összege: 100 000 000 Ft
Támogatás maximum összege: 5 000 000 000 Ft
Támogatható projektek száma: 1 – 500
Forrás összege: 200 000 000 000 Ft
Pályázat beadási határideje: 2022. február 8. napja

Forrás: bkik.hu/palyazat.gov.hu

MVH