Pályázat borászati gépek, technológiai berendezések beszerzésére

2023. január 21.

A támogatási kérelem beküldése 2023. január 15. - 2023. február 15. között lehetséges.

Már pályázható a borászati termékek előállítását, kiszerelését és tárolását végző jogi- és természetes személyek támogatása, melynek keretén belül 7 milliárd Ft vissza nem térítendő támogatás kerül szétosztásra a borászati gépek és technológiai berendezések és ezek üzemeltetését szolgálaló napelem- vagy napkollektorrendszer beszerzésére.

A program célja a szőlőfeldolgozáshoz, mustkezeléshez, bor-, pezsgő- vagy habzóborkészítéshez, bor, pezsgő vagy habzóbor kezeléséhez, tárolásához, érleléséhez és kiszereléséhez kapcsolódó, új, első üzembehelyezésű borászati gép beszerzése; új, első üzembehelyezésű technológiai rendszer kialakítása; vagy a szőlőfeldolgozáshoz, valamint a borászati technológiához kapcsolódó, üzemen belüli anyagmozgatáshoz, anyagtovábbításhoz, raktározáshoz, illetve csomagoláshoz kapcsolódó, új, első üzembehelyezésű borászati gép beszerzése; vagy az ezen berendezések üzemeltetését szolgáló napelem- vagy napkollektorrendszer beszerzése és üzembe helyezése.

Ennek érdekében 7 milliárd Ft-ot különítettek el a költségvetésben, melyet a borászati termék előállítására, kiszerelésére, illetve tárolására vonatkozó működési engedéllyel rendelkező természetes, vagy jogi személy között osztanak szét. A pályázható vissza nem térítendő támogatás pályázatonként legfeljebb 100 millió Ft, a támogatás intenzitása 20-50%.

Támogatási kérelmet kizárólag az alábbi szempontoknak mindenben megfelelő cégek nyújthatnak be:

  • A támogatási kérelem benyújtásának időpontjában rendelkezik működési engedéllyel;
  • Nem minősül nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak;
  • A kisüzemi bortermelő kérelmező kivételével a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában az üzem rendelkezik az üzemeltetési helyre vonatkozó adóraktári engedéllyel vagy egyszerűsített adóraktári engedéllyel;
  • 2023. február 15-ét megelőzően három éven belül a borászati hatóság véglegessé vált határozattal a borászati üzemet véglegesen nem zárta be, vagy tevékenységét ideiglenesen nem függesztette fel.

A támogatási kérelem beküldése 2023. január 15. – 2023. február 15. között lehetséges.

MVH