Kész a Megyeri híd

2008. szeptember 30.

Az 5 hídrészből álló új budapesti Duna-híd az M0 útgyűrű északi szektor most elkészült 3,9 kilométeres szakaszának meghatározó része. A Szentendrei-Duna-ág felett öszvér gerendahíd, a Duna fő ága felett ferdekábeles acélhíd épült, az árterek és a sziget felett feszített vasbeton szerkezete van. Déli oldalára gyalogutat, északi oldalára kerékpárutat építettek, ami közvetlenül kapcsolódik a nemzetközi EuroVelo6 kerékpárútvonalhoz.

A miniszterelnök avató beszédében kiemelte: a 63 milliárd forint adófizetői pénz biztosan jó helyre került. Gyurcsány Ferenc szólt arról, hogy 2003 óta ez a negyedik megépült új híd a szekszárdi Szent László híd, a dunaújvárosi Pentele híd és a Kőröshegyi völgyhíd után. A kormányfő üdvözölte az építők gesztusát, a híd tényleges elkészültétől egy hónapig díszkivilágításban tartják a hidat, sőt még a villanyszámlát is fizetik.

A Megyeri hidat a Hídépítő Zrt. valamint a Strabag Zrt. konzorciuma, az M0 Északi Duna híd Konzorcium építette. A kivitelezés 2006 februárjában indult és 2008 szeptemberben fejeződött be. A beruházó a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. volt, a hidat az Unitef-CÉH Kkt. tervezte.

Megyeri híd – M0 Északi szektor 2.sz főút – 11.sz. főút közötti szakasz

Az M0 útgyűrű északi szektor 2. sz. főút – 11. sz. főút közötti szakasza 3,9 km hosszúságú, meghatározó része az M0 Megyeri híd. Az 1862 m hosszú, 5 hídrészből álló szerkezethez csatlakoznak az útpályák, csomópontok, és azok műtárgyai, ezek összessége teremti meg a közúti forgalom számára a meglévő 2. és 11. sz. főutak közötti kapcsolatot.

A szakasz 2×2 forgalmi sávos leállósávval, de a híd teljes hosszban 2×3 sáv átvezetésére alkalmas keresztmetszettel épült. A híd északi oldalán mozgássérültek közlekedésére is alkalmas kerékpárút, a déli oldalon gyalogjárda épült. A hídfőknél a kerékpárút a terepre levezetve csatlakozik a regionális hálózathoz.

A Megyeri híd hazánk leghosszabb folyami hídja, amely öt, egymáshoz kapcsolódó hídszerkezetből áll, áthidalva a Duna mindkét ágát és a Szentendrei-sziget déli részét:

  • bal parti ártéri híd: hossza 170 m
  • Nagy Duna-ág híd: hossza 591 m
  • Szentendrei szigeti ártéri híd: hossza 560 m
  • Szentendrei Duna-ág hídja: hossza 332 m
  • jobb parti ártéri híd: hossza 219 m.

Parti útszakaszok

A híd bekötése a meglévő úthálózatba jelentős útépítési feladat volt. A Duna jobb partján az M0 nyomvonala a Duna hidat követően beköt a 11. sz. út körforgalmú csomópontjába.
Az útcsatlakozás miatt mintegy 1300 m hosszban át kellett építeni a 11. sz. utat: a meglévő utat szélesítették két sávval a jobb-, azaz a Duna felé eső oldalon. A főút hídon kerül átvezetésre a Cora áruház előtti körforgalmi csomópont felett.

A Duna bal parti munkaterületén épült a Váci úti csomópont, amelyen keresztül Újpest irányából lehet felhajtani az M0 körgyűrűre. Ehhez a 2/A jelű út jelentős átépítésére volt szükség: egy – egy gyűjtő – elosztó sávval szélesítették az utat, mely út szakasza az M0 körgyűrű része lett.

Közművek

A közlekedés biztonsága érdekében a mederhídon meteorológiai mérőberendezéseket helyeztek el, melyek üzemeltetéséhez szükséges műszereket és vezetékeket a hídépítéssel egyidejűleg kellett beépíteni. A hajózó út megjelölésére az előírt hajózási jelzések a járda külső korlátjára kerültek. A hídra kerülő csapadékvizet víznyelők vezetik le. A hídvilágítást szolgálják a járda belső oldalán, a járdalemezen lévő oszlopokra helyezett lámpatestek.

Környezetvédelem

A beruházás előkészítése, illetve a kivitelezés folyamán is kiemelt figyelmet fordítottak a környezetvédelemre. A kivitelezés végeztével a műtárgyak környezetét az eredeti állapothoz hasonlóan kell kialakítani, a híd nyomvonala mentén erdőtelepítéssel.

A híd nyomvonala áthalad a Budapest ellátását szolgáló ivóvíz bázison. A vízbázis védelmét szolgálja az építés alatt a szigeten öt védőműtárgy megépítése, melyek feladata az öt, egyenként 1800-as átmérőjű, közel 110 éves ivóvízcsatorna védelme.

A Szentendrei szigetre a kész hídról nem lehet lehajtani, kerékpárral és gyalogosan sem lehet megközelíteni, a főváros vízbázisának és a sziget élővilágának védelme érdekében. A csapadékvíz elvezetése a hídról tározó medencéken át történik, tisztítás után kerül az élő vízfolyásba, a Dunába, illetve az érintett patakokba. A madarak védelmére a Szentendrei-sziget feletti szakaszon a híd mindkét oldalán madárvédő fal épült.

Beruházás szereplői, adatok

Beruházó: Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.
Kivitelező: M0 Északi Duna híd Konzorcium (tagjai: Hídépítő Zrt., Strabag Zrt.)
Mérnök: UTIBER Kft.
Tervező: Unitef – CÉH Kkt.
Kivitelezés kezdete: 2006 év február
Beruházás költsége: 63,2 milliárd Ft

Közlekedési információ

Felkészülve az M0 autóút Északi szektor és a Megyeri híd átadása nyomán kialakuló új forgalmi helyzetre, az észak-budai agglomerációhoz tartozó településeken a Magyar Közút Kht. súlykorlátozással védett övezeteket hozott létre 2008. szeptember 30-ától. Ettől a naptól kezdve a 12 tonna megengedett legnagyobb össztömeg feletti tehergépjárművek – kivéve az áruszállítást – nem közlekedhetnek a 11. főút Visegrád és a Tahi híd közötti szakaszán, a 10. és a 11. főút között, a Csobánka-Budapest határa-Luppa szigeti leágazás-Pomáz által határolt térség, valamint Budakalász, Üröm, Csobánka, Pomáz, Pilisborosjenő összekötő útjain. Pilisszentlászló és Lepence-völgy között 3,5 tonnás súlykorlátozást vezettek be. Az információk megtalálhatók a társaság honlapján, www.kozut.hu.