Közbeszerzési ügyintéző

2022. április 19.

Budapest Főváros XI. kerületi Újbudai Polgármesteri Hivatal
Jegyzői Igazgatóság, Közbeszerzési Csoport

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

közbeszerzési ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű előreláthatólag 2 évig tartó közszolgálati jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1113 , Bocskai út 39-41.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

 • közbeszerzéssel kapcsolatos titkári teendők és az eljárások teljes körű adminisztrációjának ellátása;
 • közbeszerzésekről, a határidőkről, valamint a teljesülésekről nyilvántartás vezetése;
 • Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal beszerzéseivel kapcsolatos pályázati felhívás és dokumentáció elkészítése, továbbá a beszerzési eljárás teljes körű lebonyolítása;
 • Részvétel az eljárások dokumentálásában, beszámolók, összefoglaló jelentések készítésében;
 • Kapcsolattartás az ajánlattevőkkel, pályázókkal, szakértőkkel és a közbeszerzésben érintett szervezetekkel;
 • Jogi és Közbeszerzési Bizottság, a Bírálóbizottság és a Döntéshozó határozatainak számon tartása;
 • Jogszabályi változások figyelemmel kísérése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) a Polgármesteri Hivatal és Újbuda Közterület-felügyelet alkalmazottainak juttatásairól szóló Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 15/2014. (V. 28.) önkormányzati rendelete az irányadók                       

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, a 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerint I. besorolási osztályban: Felsőoktatásban szerzett jogi, közszolgálati szakképzettség.,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • közbeszerzési referens képzettség vagy közbeszerzési szakjogász végzettség;
 • közbeszerzési eljárások lebonyolításában szerzett gyakorlat;
 • jó kommunikációs és problémamegoldó képesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • e-mailben, szakmai önéletrajzzal (a 87/2019. (IV.23.) Korm.rendelet 1. melléklete szerint),
 • az iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okmányok másolatával,
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (másolat, vagy igazolás) csatolásával;
 • hozzájáruló nyilatkozattal, miszerint a benyújtott pályázati anyag személyes adatait a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik, kezelhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2022. május 9. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. április 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Vári-Timár Zsanett és dr. Molnár Tamás nyújt, a +3613724507 és +3613724567 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna jegyző részére a allaspalyazat@ujbuda.hu email címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. május 6.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.ujbuda.hu; Újbuda Képújság

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal jegyzőjéhez címezve az allaspalyazat@ujbuda.hu e-mail címre kell megküldeni “közbeszerzési ügyintéző” jeligére. A pályázatok elbírálásáról bizottság dönt. Bizottság fenntartja a pályázat eredménytelennek nyilvánításának jogát. Az álláshirdetésre megváltozott munkaképességű munkavállalók jelentkezését is várjuk.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ujbuda.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. április 11.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>