Közbeszerzési referens

2022. április 8.

Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Jogi Iroda, Közbeszerzési Csoport

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Közbeszerzési referens

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2030 Érd, Alsó utca 1-3.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Ellátandó feladatok:

Az EU támogatásból, valamint hazai forrásból megvalósuló közbeszerzési eljárások közbeszerzési-jogi megfelelőségének ellenőrzése. A közbeszerzési eljárások előkészítése és lefolytatása során a közbeszerzési eljárás dokumentumának közbeszerzési-jogi minőségellenőrzése. Érd MJV Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala közbeszerzési eljárásainak, szerződéseinek előkészítése, az eljárások lefolytatását végző szaktanácsadók, valamint a közbeszerzés tárgya szerinti szakértelmet képviselők által készített dokumentumok közbeszerzési szempontú ellenőrzése. Kapcsolattartás Közbeszerzési Hatósággal, közbeszerzéseket ellenőrző és pályázati szervekkel.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az ellátandó feladatoknál került felsorolásra.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, Felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi, társadalomtudományi, mérnök, közszolgálati szakképzettség,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • közbeszerzési szakjogász vagy közbeszerzési szakmenedzser vagy közbeszerzési szakközgazdász végzettség
 • OKJ-s közbeszerzési referensi képesítés
 • közigazgatásban, közbeszerzés területen szerzett gyakorlat

Elvárt kompetenciák:

 • Rendszerezett problémamegoldás,
 • Objektivitás,
 • Jó szintű szóbeli és írásbeli kifejezőkészség,
 • Precizitás, megbízhatóság, jó elemzőkészség, felelősségtudat, terhelhetőség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti szakmai önéletrajz
 • iskolai végzettséget igazoló okiratok egyszerű másolata
 • motivációs levél
 • pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 84-85. §-ai szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn.
 • A pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy a pályázati anadatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2022. május 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. április 20.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Elektronikus úton Személyzeti Csoport munkatársai részére a szemelyzeti@erd.hu email címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. április 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.erd.hu – 2022. március 28.
 • Érdi Újság
 • facebook-Érd MJV Önkormányzata – 2022. március 28.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A kinevezés feltétele a Kttv. 42. § (1) bekezdése szerinti három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány; A kinevezés határozatlan időre szól, 6 hónapos próbaidő kikötésével. Kérjük, a szemelyzeti@erd.hu e-mail címre megküldött pályázati anyagok tárgyában a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 14/ERD-1130-21/2022. feltüntetni szíveskedjen.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. március 28.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>