Közbeszerzési referens

eupalyazatiportal.hu

Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház. Jelentkezési határidő: 2022. február 10.

Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház
Közbeszerzési Iroda

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

közbeszerzési referens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9024 Győr, Vasvári Pál utca 2-4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos adminisztrációs feladatok ellátása, a kapcsolódó dokumentáció elkészítése és az eljárás lebonyolításában történő részvétel. A munkaszerződés határozatlan időre szól, 3 hónapos próbaidővel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                      

Pályázati feltételek:

 • Középfokú képesítés, Középfokú képesítés/felsőfokú képesítés, közbeszerzési referens szakképzettség,
 • MS Office Excel program ismerete
 • Büntetlen előélet
 • A 449/2021 (VII.29) Korm. rendelet alapján SARS-COV2 koronavírus elleni védőoltás

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Szakmai önéletrajz
 • Végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak – a pályázati eljárással összefüggésben szükséges – kezeléséhez hozzájárul
 • Nyilatkozat, melyben hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat elbírálásban résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. február 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Andorka Melinda nyújt, a 06/96/507-900/6961 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház címére történő megküldésével (9024 Győr, Vasvári Pál utca 2-4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 5/106-1/2022 , valamint a munkakör megnevezését: közbeszerzési referens. VAGY
 • Személyesen: Humánpolitikai és Munkaügyi Osztály, Győr-Moson-Sopron megye, 9024 Győr, Vasvári Pál utca 2-4.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatok alapján a munkáltatói jogkör gyakorló (főigazgató) dönt. A pályázók tájékoztatást kapnak a pályázat eredményéről. Az elutasított pályázati anyagok az elbírálást követő 90 napon belül a Humánpolitikai és Munkaügyi Osztályán átvehetők. Átvétel hiányában a pályázati anyagok megsemmisítésre kerülnek.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. március 4.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • PAMOK honlapján: www.petz.gyor.hu – 2022. január 21.
 • Közigállás honlapján: www.kozigallas.gov.hu – 2022. január 21.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A foglalkoztatás egészségügyi szolgálati jogviszony keretében történik.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. január 21.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>