Fotovoltaikus rendszerek kialakítása központi költségvetési szervek részére

2014. július 28.
eupalyazatiportal.hu

A pályázatok benyújtására az I. szakaszban 2014. szeptember 1. és 2014. szeptember 10. között nyílik lehetőség.

A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása központi költségvetési szervek részére” című (KEOP-2014-4.10.0/K kódszámú) pályázati felhívás.

A felhívás kiemelt célkitűzése: ösztönözni a decentralizált, környezetbarát megújuló energiaforrást hasznosító rendszerek elterjedését; és vissza nem térítendő támogatás formájában támogatni a hálózatra csatlakozó napelemes rendszerek kiépítését.

Központi költségvetési szervek (GFO 311, 312) nyújthatnak be pályázatot többek között a következő kitételekkel:

  • A KEOP-5.6.0 és KEOP-5.6.0/B Pályázati Felhívások vonatkozásában hatályos támogatói döntéssel rendelkező projektgazdák projektjei nem támogathatóak jelen konstrukcióban.
  • Nem jogosult támogatásra a Közép-magyarországi Régió területén megvalósuló fejlesztés.
  • Egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be, és egy projekt esetében csak egy pályázathoz nyújtható támogatás.
  • Egy projekten belül több épület fejlesztésére is lehet pályázni, de összefüggő rendszer fejlesztésének több projektre bontása nem támogatható.

A pályázatok benyújtása 2014. szeptember 1. és 10. között lehetséges, hiánypótlásra nincs lehetőség.

A rendelkezésre álló keretösszeg: 5 milliárd Ft.

A támogatásintenzitás: legfeljebb 100%, az igényelhető támogatás 100-300 millió Ft, azzal a kiegészítéssel, hogy a pályázatok maximális beruházási költsége nettó 300 millió Ft lehet.

A pályázatban az alábbi támogatható tevékenységekre lehet támogatást igényelni:

  • 50 kVA csatlakozási teljesítmény alatti (HMKE méretű), hálózatra csatlakozó napelemes rendszer(ek) kialakítása saját villamosenergia-igény részbeni vagy teljes közvetlen kielégítése céljából
  • 50-500 kVA csatlakozási teljesítményű, hálózatra csatlakozó napelemes rendszer kialakítása saját villamosenergia-igény részbeni vagy teljes közvetlen kielégítése céljából
  • A két tevékenység kombinálása projektszinten támogatható.

Elszámolható költségek:

  • Projekt előkészítés (projektmenedzsment, közbeszerzés, tanulmányok, vizsgálatok, tervezés, egyéb költségek)
  • Projektmegvalósítás (terület-előkészítés, területrendezés, hulladékkezelés, építés, eszközbeszerzés, projektmenedzsment, tervezés, mérnöki feladatok, tájékoztatás és nyilvánosság, egyéb költségek)