EU jogszabályok – EU jogszabálykereső


I. Uniós jogszabályok

Az Eur-Lex portálon, az EU ingyenesen elérhető jogi adatbázisában elektronikusan hozzáférhetőek az uniós jogszabályok.

Magyarország EU-csatlakozása előtt (2004. május 1.) született jogszabályok a Hivatalos Lap magyar nyelvű különkiadásában kerültek kihirdetésre.

A 2004. május 1. után elfogadott jogszabályok azonos napon jelennek meg minden hivatalos nyelven, így magyarul is az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

Az IRM adatbázisából elérhető a csatlakozás előtt született és a Hivatalos Lap magyar nyelvű különkiadásában megjelent jogszabályok, valamint az Európai Közösségek Bírósága által kiválasztott, a 2000. december 31-ét megelőző időszakban született ítéletek, vélemények, illetve egyes további, az IM Európai Bírósági és Jogharmonizáció-koordinációs Főosztálya által válogatott jogesetek magyar szövege.

Előkészítés alatt lévő uniós jogszabályok

A PreLex portál az intézményközi eljárások adatbázisa, amely az EU intézményei közötti döntéshozatali folyamat és az előkészítés alatt álló közösségi jogi dokumentumok iránt érdeklődőket segíti. Ebben nyomon követhetőek a Bizottság, az Európai Parlament és a Tanács, valamint egyéb intézmények közötti döntéshozatali folyamatok jelentős állomásai.

—————————————————————————————————————————-

II. Az Európai Közösségek Bíróságának határozatai

A csatlakozást követően hozott bírósági határozatok magyar nyelven elérhetőek a Bíróság honlapján található kereső segítségével.

A 2004. május 1-jét megelőzően elfogadott határozatok közül a Bíróság által kijelölt szövegek kerülnek lefordításra. E határozatok nem végleges fordításai megtalálhatóak az IRM honlapján.

A Bíróság valamennyi határozata elérhető a korábbi hivatalos nyelveken az Európai Unió jogának ingyenes internetes adatbázisából, az EUR-Lex portálon.

Magyar nyelven a történeti ítélkezési gyakorlat keretébe tartozó (1962-1996 közötti) ítéletek egy része is olvasható.

Az Európai Unió joganyaga kizárólag az Európai Unió Hivatalos Lapjában, illetve az Európai Közösségek Bíróságának határozatai esetében a Határozatok Tárában kihirdetett nyomtatott változatában tekinthető hivatalosnak.