Darányi Ignác Terv

2012. február 23.

Ebből az összegből kívánják finanszírozni az uniós és hazai társfinanszírozású, valamint a nemzeti finanszírozású programok kidolgozását és indítását is. A Darányi Ignác-terv forrásainak jelentős részét az európai uniós támogatások biztosítják.

A 2014-ig, az újabb hétéves uniós pénzügyi tervezési időszak indulásáig le nem kötött EU-források – mintegy 300 milliárd forint – képezik a Darányi Ignác-terv uniós pénzügyi keretét. Ennek alapján felgyorsítják a pályázati jogcímek meghirdetését és pályázatok lebonyolítását, törekedve a Nemzeti vidékstratégia szakmai szempontjainak érvényesítésére.

Így az év első felében számos támogatási jogcímre pályázhatnak majd a gazdálkodók a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalnál (MVH).

A jogcímek között szerepel a fiatal gazdák induló támogatása, amelynek célja, hogy a fiatal gazdák számára a mezőgazdasági tevékenység megkezdésénél jövedelempótló jelleggel, egy alkalommal a költségek fedezetére vagy fejlesztési célra nyújtson anyagi segítséget. A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 4 milliárd forint.

Szerepel továbbá a támogatási célok között a mezőgazdasági termékek értéknövelése. A támogatás célja: a termékszerkezet átalakítása, a versenyképesség, valamint az élelmiszer-biztonsági és környezetvédelmi feltételek javítása, továbbá az energiafelhasználás racionalizálása, emellett az üzemirányítás korszerűsítése. A keretösszeg: 5 milliárd forint.

A zöldség-gyümölcs termelői csoportok alakulásához és működésének ösztönzéséhez szintén igényelhető támogatás. Igaz, csak átmenetileg. Legfeljebb ötéves időszakra folyamatosan csökkenő mértékű támogatás adható. A zöldség-gyümölcs termelői szervezetek – állítja az összegzés – hatékonyan integrálhatják az őstermelőket és megszervezhetik piacra jutásukat. Az e területen rendelkezésre álló, tervezett keretösszeg: 1,4 milliárd forint.

Pénzügyi segítséghez juthatnak azok is a támogatás révén, akik a genetikai erőforrások megőrzését szeretnék elérni, ugyanis ez a tevékenység szintén támogatást élvez. Az intézkedés célja a mezőgazdasági genetikai erőforrások megőrzése. A rendelkezésre álló, tervezett keretösszeg: 11,8 millió euró, mintegy 3,6 milliárd forint.

Emellett a támogatott célok között van a nem mezőgazdasági tevékenység kialakítása is. A beruházási típusú támogatás célja, hogy ösztönözze a mezőgazdaságból származó jövedelemmel rendelkező háztartások egyéb jövedelemtermelő – termelő és szolgáltató – tevékenységeit, valamint segítse a helyben előállított termékek piacra vitelét. A rendelkezésre álló, tervezett keretösszeg: 7 milliárd forint.

A Nemzeti vidékstratégia átfogó célkitűzései között az egyik fontos stratégiai terület a tanyarendszer, a tanyai gazdálkodás korszerű megújítása, újjáélesztése, a tanyai életmód sajátos értékeinek megmentése, megőrzése, hátrányainak csökkentése, valamint a tanyás térségek fenntartható – a komplex vidékfejlesztéshez illeszkedő – fejlődésének elősegítése. A támogatásra rendelkezésre álló, tervezett keretösszeg: 1,5 milliárd forint.

MTI/MNO

Kapcsolódó honlapok:

Darányi Ignác Terv

Nemzeti Vidékstratégia 2012-2020

MVH