Beruházási /pályázati szakreferens

eupalyazatiportal.hu

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal. Jelentkezési határidő: 2022. február 10.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Műszaki Osztály

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

beruházási /pályázati szakreferens

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű előreláthatólag 2 évig tartó közszolgálati jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos utca 17-19.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. számú melléklet 32. Település-, terület- és vidékfejlesztési, település-üzemeltetési feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

 • önkormányzati beruházásban és önkormányzati lebonyolításban megvalósuló magasépítési feladatok megvalósítása;
 • egyes operatív programokhoz kapcsolódóanközéptávú középtávú projektelképzelések kidolgozásában, előzetes részletes megvalósíthatósági tanulmányok késztésében való részvétel
 • közreműködés pályázatok készítésében, pályázatok nyilvántartása, források felhasználásának nyomon követése, elszámolások készítése, pályázatok utógondozása,
 • projektmenedzseri feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.  

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, műszaki szakterületen szerzett (BsC/Msc) végzettség vagy közgazdász végzettség,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • építészmérnöki, építőmérnöki végzettség
 • a munkakörnek megfelelő igazolt szakmai gyakorlat
 • beruházási feladatok lebonyolításban szerzett gyakorlat
 • szakterületnek megfelelő műszaki ellenőri jogosultság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt;
 • a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1, sz. mellékletében meghatározott formátumú önéletrajz
 • iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatát

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2022. március 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. február 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Bartl Andrea nyújt, a 92/502-121 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton dr. Bartl Andrea részére a szemelyugy@ph.zalaegerszeg.hu email címen keresztül.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokról a benyújtásra előírt határidőt követően a címzetes főjegyző dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. február 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Zalai Hírlap – 2022. január 24.
 • Zalaegerszeg Újság – 2022. január 25.
 • Zalaegerszeg MJV honlapja – 2022. január 20.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. január 24.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>