ÁROP programleírás

ÁROP – ÁLLAMREFORM OPERATÍV PROGRAM

Az Államreform operatív program (ÁROP) az Európai Szociális Alap adminisztratív kapacitások bővítése elnevezésű eszközrendszer felhasználásával kíván hozzájárulni a fent jelzett követelmények kiegyensúlyozott teljesítéséhez. A program az elérni kívánt eredmények hosszabb távú fenntarthatóságára összpontosít.

Az ÁROP teljes szövegét letöltheti PDF formátumban.

A csatolt dokumentum az Európai Bizottság által 2007. augusztus 21-én elfogadott verzió.

Az ÁROP fő szándéka, hogy az igazgatási rendszer teljesítményét és a nyújtott szolgáltatások színvonalát a szűkös erőforrások optimális felhasználása mellett növelje. A program több beavatkozásnál a rendszerszerű változás elérésére törekszik. Ahol a rendelkezésre álló szűkös fejlesztési források ezt nem teszik lehetővé, ott a közigazgatás működésére ható azon ösztönzők, kulcstényezők átalakítására törekszik, melyek az adott alrendszeren túlmutató hatásokat gerjesztenek.

Az emberek azt szeretnék, hogy a közigazgatás legyen:

 • Eredményes: az embereket, a vállalkozásokat szolgálja ki részint a közjóhoz − azon belül a versenyképesség növeléséhez − hozzájáruló (fejlesztési és egyéb) programokkal, jogszabályokkal és más kormányzati eszközökkel, részint magas minőségű szolgáltatásokkal.
 • Hatékony: a társadalom igényeihez igazodó feladatokat és az elvárt minőséget a lehető legalacsonyabb erőforrás-ráfordítással érje el.
 • Elhivatott: a köz szolgálatában állók magas etikai normáknak megfelelően, tisztességesen,a nyilvánosság által elszámoltathatóan, egyúttal az egyéni teljesítményüket tükröző vezetői megbecsülés mellett lássák el a munkájukat.

A társadalom szereplői hármas elvárást fogalmaznak meg a közigazgatással szemben:

– adófizetőként a minél olcsóbb működést várják el,
– állampolgárként a (például kulturális, környezeti, szociális, települési) értékeik védelmét és a közjó előmozdítását igénylik,
– ügyfélként pedig a gyors, egyszerű és megfizethető ügyintézést követelik meg.

Az Államreform operatív program úgy törekszik ezen igények kielégítése közötti optimum
megtalálására, hogy közben növekedjen a közigazgatás teljesítménye. Ez biztosítja, hogy a közigazgatás hozzájáruljon az ország társadalmi és gazdasági versenyképességének a javításához.

A közigazgatás akkor képes az átfogó célhoz a legnagyobb mértékben hozzájárulni, ha eléri az
alábbi specifikus célokat:

 • javuljon a társadalmi eredmény (növekvő eredményesség);
 • takarékosan legyenek felhasználva − a rendelkezésére bocsátott, illetve a működése által érintett − társadalmi erőforrások (optimalizált hatékonyság)
 • javuljon a közszolgálatiság.

A célok teljesülését az alábbi indikátor méri:

 • a lakosság és a vállalkozások közigazgatás tevékenységével kapcsolatos országos szintű elégedettségének változása a program hatására, illetve

A lisszaboni célkitűzések teljesítése érdekében növelni szükséges a közszektor termelékenységét. Ennek jegyében az ÁROP tartalmában a közfunkciók költséghatékonyabb megszervezését, pénzügyileg pedig a program keretében megvalósítandó intézkedések hosszabb távú fenntarthatóságát feltételezi. Az utóbbi követelmény a gyakorlatban azt jelenti, hogy az operatív program elsősorban a fejlesztéssel kapcsolatos egyszeri kiadásokat finanszírozza, s az azt követő működési kiadások − mai árakon számolva − nem léphetik túl, sőt a fejlesztésekből fakadó többlet működési kiadások hiányában el sem érhetik a jelenlegi szintet − bár nem kötelező, hogy ugyanabban a költségvetési sorban szerepeljenek.

Fejlesztések

Az ÁROP a jelzett célokat az alábbi prioritási tengelyeken és az azokhoz kapcsolódó főbb beavatkozási irányokon keresztül kívánja teljesíteni:

Prioritási tengelyek és főbb beavatkozások

1. Folyamatok megújítása és szervezetfejlesztés

 • A jogalkotás minőségének és a (ön)kormányzási képesség javítása
 • Eljárások és munkafolyamatok megújítása, valamint szervezetfejlesztés

2. Az emberi erőforrás minőségének javítása

 • A nyilvános toborzás és hatékony belső utánpótlás megteremtése
 • Teljesítményalapú karrierutak

3. A Közép-magyarországi régióban megvalósuló fejlesztések

 • A folyamatok megújítása és szervezetfejlesztés
 • Az emberi erőforrás minőségének javítása

4. Technikai segítségnyújtás a Konvergencia régiókban

5. Technikai segítségnyújtás a Közép-magyarországi régióban

Forrás: ÁROP / ÚMFT / NFÜ: nfu.hu