Webfejlesztési projektmenedzser

2018. október 16.

Budapesti Corvinus Egyetem
Stratégiai és Minőségfejlesztési Igazgatóság
         

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

webfejlesztési projektmenedzser

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.    

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 20 órás

A munkavégzés helye:

Pest megye, 1093 Budapest, Fővám tér 8.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az új egyetemi honlap és az új tartalommenedzsment rendszer informatikai megvalósításának megrendelő oldali projektmenedzsmentje. A projektcsapat és a projekt érintettjei, társterületei munkájának koordinációja (feladatkiosztás, ellenőrzés). Az informatikai megvalósítás során az üzleti igények szerinti megvalósítás felügyelete. Az informatikai megvalósítás során a szállító kérdéseinek megválaszolása. Az informatikai megvalósítás során a szállító eredménytermékeinek tesztelése, elfogadása, esetenként bemutatása. Vezetői és szakmai dokumentumok elkészítése. A közbeszerzési kiírás üzleti igényeivel kapcsolatos megrendelői oldali szakmai feladatok ellátása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) BCE Kollektív Szerződése és az SzMR Foglalkoztatási Szabályzatának rendelkezései az irányadók.                   

Pályázati feltételek:

 • Egyetem,
 • Pályázatot mindazok nyújthatnak be, akik a meghirdetett webfejlesztés projektmenedzser munkakörbe kinevezhetők és megfelelnek a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek, továbbá rendelkeznek:
 • felsőfokú végzettség (MA/MSc diploma),
 • minimum 3 év projektmenedzseri tapasztalat digitális fejlesztési projekteken,
 • felsőoktatási területen végzett digitális fejlesztési projektmenedzseri tapasztalat,
 • üzleti-, folyamatelemző ismeretek (Business Analist, Requirement management, Product Ownership),
 • hagyományos és agilis szoftverfejlesztési technikák ismerete.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Informatikai projektek teljes körű menedzsmentjében több évnyi tapasztalat,
 • IT projektmenedzsment szoftverek használatában, például JIRA, VSTS, Basecamp, Trello, stb. tapasztalat,
 • részvétel komplex projektek üzleti igényeinek felmérésében és specifikálásában,
 • szervezetfejlesztési tapasztalat,
 • tapasztalat tartalommenedzsment folyamatok kialakításában és kapcsolódó folyamatok bevezetésében.

Elvárt kompetenciák:

 • Önálló munkavégzés, határozottság, proaktivitás,
 • analitikus és rendszerszemlélet,
 • eszkalációs képesség, csapatmunka,
 • rendszerezett, módszeres, precíz munkavégzés,
 • jó fogalmazási, kifejező- és prezentációs készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A webfejlesztés projektmenedzser munkakör betöltésére benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:
 • motivációs levelet,
 • részletes, magyar nyelvű szakmai önéletrajzot,
 • végzettségről szóló oklevelek, bizonyítványok (kicsinyített) másolatait, idegen nyelvű oklevél esetén az oklevél hiteles fordítását,
 • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy nincs büntetés vagy foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
 • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul pályázati anyagának megismeréséhez, valamint a BCE hivatalos honlapján való közzétételhez (a vonatkozó jogszabályok és egyetemi szabályok szerint a pályázat az egyetem polgárai, valamint az erre jogosult véleményező és döntést hozó bizottságok és testületek tagjai számára nyilvános).
 • minden olyan dokumentumot, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Böttger Fruzsina nyújt, a 06-1/482-5127 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Corvinus Egyetem címére történő megküldésével (1093 Budapest, Közraktár utca 4-6. C 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HR/2043/2018 , valamint a munkakör megnevezését: webfejlesztés projektmenedzser. VAGY
 • Elektronikus úton Burom Anikó részére a human@uni-corvinus.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázóknak meg kell felelniük a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben (Nftv.), a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) és az Egyetem szabályzataiban, különösen a BCE Foglalkoztatási Szabályzatában (SzMR II/1.), valamint a kar szabályzataiban rögzített feltételeknek. A pályázat elbírálása a jogszabályi előírások és a BCE szabályzatai szerint történik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. november 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Budapesti Corvinus Egyetem – 2018. október 13.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Csak az elvárásoknak megfelelt, hiánytalanul és határidőre beérkezett pályázatok kerülnek elbírálásra. A levél tárgyában kérjük a megpályázandó munkakör megnevezését és az iktatószámot (HR/2043./2018) feltüntetni. A pályázatot – amennyiben nagyméretű – kérjük több e-mailben megküldeni, és legfeljebb 15 MB terjedelemben (munkakör megnevezésével és iktatószám feltüntetésével). A jelentkezést a hivatalos dokumentumokban szereplő (pl. személyi igazolvány, útlevél stb.) néven kérjük benyújtani Word formátumban, egy fájlban. Az elektronikus úton érkezett pályázatokat a pályázati eljárás lebonyolítását követően 10 napon belül töröljük az adatbázisból, ezzel egyidejűleg a papír alapon beérkezett pályázatok megsemmisítésre kerülnek.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. október 13.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>