Városfejlesztési és városüzemeltetési ügyintéző

2021. január 25.

Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirde

városfejlesztési és városüzemeltetési ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony.    

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3780 Edelény, István király útja 52.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Edelény városra kiterjedően részt vesz a városfejlesztési tevékenységben: – részt vesz a rábízott beruházások műszaki tartalmának meghatározásában, – folyamatában figyelemmel kíséri a beruházások megvalósítását, – közreműködik, segíti a műszaki ellenőri feladatokat, – betartja és betartatja az építőipari hatósági előírásokat, műszaki szabványokat. Részt vesz a városüzemeltetési feladatok végrehajtásában, ennek keretében kiemelten foglalkozik az alábbi feladatokkal: – temető üzemeltetésben való közreműködés, – létesítmények műszaki állapotát folyamatosan figyelemmel kíséri – a hibaelhárítást és karbantartást koordinálja, a felújítások során a műszaki ellenőri teendőket ellátja. Az önkormányzat fenntartásában működő intézmények állapotát folyamatosan figyelemmel kíséri, a műszaki problémák megoldására javaslatot tesz, azok műszaki ellenőrzésében aktívan részt vesz. Ellenőrzi a helyi közutak állapotát, a közúti jelzések meglétét. Ellenőrzi a város közvilágítási hálózatának üzemeltetését.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) 2/2017. Jegyzői Utasítás az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középiskola/gimnázium,
 • B kategóriás jogosítvány,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • végzettsége feleljen meg a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.07) kormányrendelet 1. számú melléklet 32. pontjában foglaltaknak:
 • az I. besorolási osztályban: Felsőoktatásban szerzett építész-, építő-, kertészmérnök szakmacsoportokba tartozó, gazdaságtudományi, agrár, szociológus, földrajztanár, geográfus szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és környezetvédelmi, vízügyi, település-fejlesztési, vidékfejlesztési, közlekedési felsőfokú szakképesítés.
 • a II. besorolási osztályban: műszaki középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és műszaki, agrár, kertészeti, közgazdasági, környezetgazdál

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • európai uniós és hazai forrású pályázatok előkészítésében, megvalósításában szerzett gyakorlat
 • pályázati dokumentáció (pl.: üzleti terv, műszaki terv) elkészítésében szerzett gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • 2011. évi CXCIX. törvény 5. sz. melléklet szerinti önéletrajz
 • iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata
 • adatkezelési nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázat tartalmát megismerhetik
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó vállalja a 2011. évi CXCIX. törvényben meghatározottak szerinti közigazgatási vizsga letételét (amennyiben nem rendelkezik vele)

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. február 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Vártás József jegyző nyújt, a 48/524-100 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (3780 Edelény, István király útja 52. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2/2021 , valamint a munkakör megnevezését: városfejlesztési és városüzemeltetési ügyintéző.
 • Elektronikus úton Dr. Vártás József jegyző részére a jegyzo@edeleny.hu E-mail címen keresztül
 • Személyesen: Dr. Vártás József jegyző, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3780 Edelény, István király útja 52.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat kiírója a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. A pályázatokat a jegyző bírálja el.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. február 26.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. január 15.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>