Várható pályázat

2015. január 4.

Az egyházi fenntartásban lévő szociális szolgáltatók és intézmények alap- és szakellátási feladatainak fejlesztése.

A pályázati kiírás célja:
- A szociális szolgáltatások hatékonyságának növelése annak érdekében, hogy az ellátotti célcsoport szükségleteire épülő komplex szolgáltatásnyújtás jöjjön létre és az elért célcsoport erősebb ön-érdekérvényesítő és önellátási képességet alakíthasson ki.
- A szociális szolgáltatások rendszerének egyéb szolgáltatásokkal való kiegészítése, összehangolása annak érdekében, hogy a szolgáltatásnyújtás során, az adott szolgáltatás egészében adjon választ az ellátott, illetve amennyiben indokolt a családja problémájára.
- A hatékony szolgáltatás-koordináció, mely túlnyúlik adott ellátások keretein, s az ellátási területen lévő erőforrások egészére alapoz.
- A fenntartói központi és területi stratégiai tervezési kapacitások megerősítése (szükséglet-alapú tervezési és fejlesztési eszközrendszer).

A támogatott pályázatok várható száma:
8-10 db.

Pályázók köre:
Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak (gazdasági szervezetek gazdálkodási forma szerinti besorolásával, a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV.16.) KIM rendelet alapján):

55 Egyházi jogi személy
551 Bevett egyház
552 Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy
555 Elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy
559 Egyházi szervezet technikai kód

Jelen pályázati kiírás keretében kizárólag az alábbi szervezetek nyújthatnak be projektjavaslatot:
- A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. Törvény 10. §-a értelmében a bevett egyház és annak belső egyházi jogi személye, amennyiben a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 1993. III. tv. 120. § alapján helyi önkormányzattal, társulással vagy a Kormánnyal, illetve más állami szervvel a szociális szolgáltatást a pályázat beadásakor hatályban lévő ellátási szerződés útján biztosítja, a szolgáltatói nyilvántartásba jogerősen bejegyzett, közfeladatot ellátó egyházi fenntartó. Csak az az egyházi jogi személy, vagy egyházi jogi személyek által létrehozott konzorcium nyújthat be projektjavaslatot, amelyek által együttesen fenntartott engedélyes intézmények száma legalább 10 és a fenntartó(k) által ellátásban részesítendők minimális száma 500.

Támogatás mértéke:
A projekt elszámolható összes költségének legfeljebb 100 %-a.

Támogatás összege:
A jelen pályázat keretében igényelhető támogatás összege: legalább 50 000 000 Ft, de legfeljebb 200 000 000 Ft lehet.
Kizárólag azon pályázók esetében, melyek szociális tevékenységüket a Kormánnyal kötött megállapodás alapján látják el: legalább 50 000 000 Ft, de legfeljebb 400 000 000 Ft lehet.


A pályázati kiírás tervezetét itt olvashatja. Felhívom szíves figyelmét, hogy a kiírás még nem végleges, az EMMI-nek joga van azon változtatni. Amint megjelenik a végleges pályázati kiírás, úgy a honlapon is elérhetővé fogom tenni az összefoglalóját.