Várható pályázat

2015. január 4.

Az egyházak köznevelési feladatainak támogatása.

A pályázati kiírás célja:
- A társadalmilag és gazdaságilag hatékony és eredményes köznevelés érdekében a köznevelés-irányítási funkcióinak, illetve a fenntartott köznevelési intézmények folyamatainak optimalizálása a fenntartó váltásból, megnövekedett feladat-ellátási kötelezettségből fakadó terhek leküzdése érdekében.
- Az igazságos köznevelés megvalósítása érdekében új módszertani, irányítási eszközök bevezetése, mely hozzájárul a társadalmi és területi helyzetből adódó különbségek mérséklődéséhez, csökkenti az egyenlőtlenségek újratermelődését és fokozódását. A tanulói eredményesség szempontjából legrosszabbul teljesítő és az eddigi fejlesztésekből leginkább kimaradó intézmények bevonása a szakmai-pedagógiai programok megvalósításába
- A minőségi köznevelés megvalósítása érdekében egységes minőségpolitika és fenntartói szakmai felügyelet biztosítása.
Az egyházi intézményfenntartók gondoskodnak az adott egyház köznevelési intézményeiben az átfogó szervezeti fejlesztések differenciált bevezetéséről, integrálják a meglévő szakmai tapasztalatokat és pedagógiai módszereket, valamint oktatás-szervezési eljárásokat.

A konstrukció az alábbi 4 beavatkozási terület fejlesztésére terjed ki:
- Az intézményirányítás, fenntartás új integrált rendszerének, funkcióinak kialakítása, fenntartói támogató folyamatok fejlesztése
- Minőségirányítási, adminisztrációs, humánerőforrás-gazdálkodási, vezetői információs és egyéb informatikai rendszerek fejlesztése, standardizálása
- Az egyházi fenntartó által működtetett pedagógiai szakszolgálati és pedagógiai-szakmai szolgáltatási tevékenységek fejlesztése, kapacitásainak erősítése
- Pedagógiai módszertani innováció támogatása, tudástranszfer elősegítése, szakmai hálózatosodás kiterjesztése.

A támogatott pályázatok várható száma:
4-7 db.

Pályázók köre:
Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak (gazdasági szervezetek gazdálkodási forma szerinti besorolásával, a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV.16.) KIM rendelet alapján):

Önálló pályázó, konzorciumvezető vagy konzorciumi partner lehet:
551 Bevett egyház
552 Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy
555 Elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személyek
559 Egyházi szervezet technikai kód

Jelen pályázati kiírás keretében kizárólag az alábbi szervezetek nyújthatnak be projektjavaslatot:
- Az Országgyűlés által elismert egyház, azaz bevett egyház, amennyiben a köznevelési tevékenységet a kormánnyal kötött megállapodás, illetve a köznevelésért felelős miniszterrel kötött köznevelési megállapodás alapján végzi.

Csak az az egyházi jogi személy vagy egyházi jogi személyek által létrehozott konzorcium nyújthat be projektjavaslatot, amely által együttesen fenntartott köznevelési feladat-ellátási helyek száma legalább 25.
Jelen pályázati kiírás keretében a feladatellátási helyek az alábbi intézménytípusokból kerülhetnek kiválasztásra:
- általános iskola
- szakiskola
- gimnázium, szakközépiskola
- alapfokú művészeti iskola
- gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény

Támogatás mértéke:
A projekt elszámolható összes költségének 100 %-a.

Támogatás összege:
A jelen felhívás keretében igényelhető támogatás összege az alábbiak szerint differenciálódik a pályázó vagy konzorcium által fenntartott köznevelési intézményekben meglévő feladatellátási helyek száma szerint:
- Legalább 300 köznevelési feladatellátási hely bevonása esetén: maximum 700 millió Ft.
- 101-299 köznevelési feladatellátási hely bevonása esetén: maximum 300 millió Ft.
- 25-100 köznevelési feladatellátási hely bevonása esetén: maximum 150 millió Ft.


A pályázati kiírás tervezetét itt olvashatja.