Változások az arculati előírásokban és a kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségeiben

2014. július 14.2014. július 11-től „Széchenyi 2020” néven új arculatot kapnak az európai uniós támogatásból megvalósuló programok. Ezzel egyidejűleg a projektekre vonatkozó tájékoztatási kötelezettségek is módosulnak.

Az Európai Unió 2014 - 2020 közötti időszakra elfogadott költségvetésének keretében újabb jelentős pénzügyi forráshoz jut Magyarország, mely a különböző európai uniós forrásból megvalósuló fejlesztéseken keresztül megteremti a lehetőséget magyar gazdaság tartós növekedési pályára állítására.

Az új programozási időszak fejlesztési programja a „Széchenyi 2020” nevet kapta, melyhez új arculat kerül bevezetésre. Az új arculat bevezetése mellett jelentősen egyszerűsödnek, felhasználóbaráttá válnak a tájékoztatási kötelezettségre vonatkozó szabályok is.

Az új kedvezményezetti tájékoztatási kötelezettségek, valamint az új arculati előírások a Széchenyi 2020 Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv „KTK 2020“ című dokumentumban találhatóak.

Tájékoztatjuk, hogy a korábbiakban hatályos és az új „Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettsége” című útmutatók használatára az alábbi szabályozás az irányadó.

A projektek megvalósításakor a támogatási szerződés kötésének időpontjában hatályos „Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettsége” című útmutató szerint kell eljárni. Így azon projektek esetén, amelyeknél a támogatási szerződés megkötése a jelen útmutató (KTK 2020) hatálybalépése előtt (2014.07.11.) megtörtént, ott a korábbi KTK előírásai az irányadóak. A KTK 2020 megjelenésekor a már benyújtott, értékelés előtt, vagy értékelés alatt álló pályázatok esetében, illetve a már támogatási döntéssel rendelkező (támogatási szerződéskötés előtt álló) projektek esetében - tekintettel a már megtervezett kommunikációs feladatokra és az azokhoz kapcsolódó költségekre -, a korábbi, ÚSZT KTK-ban foglalt feladatok teljesítése kötelező.

A fentiektől függetlenül, valamennyi projekt esetében a Széchenyi 2020 arculati előírásait kell betartatni annak megjelenésének időpontjától kezdve. A korábban – régi arculattal- elkészített eszközök cseréje nem elvárás. A régi KTK és az új KTK 2020, valamint az ÚSZT Arculati Kézikönyv illetve a Széchenyi 2020 arculati kézikönyv megtalálható a palyazat.gov.hu oldalon a pályázatok/arculati kisokos menüpontban (http://palyazat.gov.hu/doc/25), valamint a pályázati felhívások dokumentumai között.