Vagyongazdálkodási és közbeszerzési referens

2022. március 4.

Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

vagyongazdálkodási és közbeszerzési referens

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4220 Hajdúböszörmény, Bocskai István tér 1.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. melléklet 20. Gazdasági és üzemeltetési feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A közbeszerzési eljárásokból adódó feladatok, valamint Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzatában meghatározott feladatok előkészítése, végrehajtása. Vagyongazdálkodással, vagyonhasznosítással kapcsolatos feladatok. Haszonbérbeadással kapcsolatos feladatok.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető juttatásokról, támogatásokról szóló módosított 2/2020. (I. 30.) Önk. számú rendelet, valamint a Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. melléklet 20. pontjában meghatározott szakképzettség. (I. besorolási osztályban: felsőoktatásban szerzett műszaki, közszolgálati, jogi, építész, gazdaságtudományi szakképzettség,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • önkormányzati igazgatásban szerzett szakmai tapasztalat; közigazgatási szakvizsga vagy jogi szakvizsga; felhasználói szintű számítógépes ismeret; város helyi ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Végzettséget, képesítést tanúsító okirat, vagy annak közjegyző által hitelesített másolata; 90 napnál nem régebbi – eredeti – hatósági erkölcsi bizonyítvány (büntetlen előélet, illetve annak igazolása, hogy a pályázó nem áll foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt); 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 9. § alapján készített önéletrajz; nyilatkozat arról, hogy kinevezés esetén – Kttv. 84-85. § szerint – vele szemben összeférhetetlenség nem áll fenn

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2022. március 28. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. március 7.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Koláné dr. Markó Judit jegyző nyújt, a 52/563-257 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (4220 Hajdúböszörmény, Bocskai István tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: H/117/2022. , valamint a munkakör megnevezését: vagyongazdálkodási és közbeszerzési referens.
 • Személyesen: Koláné dr. Markó Judit, Hajdú-Bihar megye, 4220 Hajdúböszörmény, Bocskai István tér 1.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A Jegyző, mint kinevezési jogkör gyakorlója – Polgármester egyetértésével – 2022. március 21. napjáig dönt a köztisztviselő kinevezéséről, vagy eredménytelennek nyilvánítja a pályázatot.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. március 21.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Szabadhajdú Hajdúböszörmény Hetilapja – 2022. február 25.
 • Hajdúböszörmény Város Honlapja

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A közszolgálati jogviszony – teljes munkaidőben, hat hónapig terjedő próbaidő közbeiktatásával – határozatlan időre szól. A pályázathoz benyújtandó iratok a fent leírtakon túl: hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, a döntéshozó részéről a pályázati eljárásban résztvevők általi megismeréséhez; a pályázatban előnyként megjelölt feltételeket igazoló dokumentum.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. február 19.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>