Új Magyarország Fejlesztési Terv

Foglalkoztatás és növekedés 2007–2013

Hazánk 2007 és 2013 között 22,4 milliárd euró uniós támogatásban részesül, hogy felzárkózhasson a fejlett országokhoz. Ez uniós adófizetők pénze, amely a vidékfejlesztési támogatásokkal együtt közel 8000 milliárd forint. Ez történelmi esélyt biztosít hazánknak arra, hogy mind gazdaságilag, mind a társadalmi szerkezetet tekintve ténylegesen felzárkózzon a modern Európához. A fejlesztési irányok kijelölését és a támogatások felhasználásának stratégiai irányelveit foglalja össze az

Új Magyarország Fejlesztési Terv.

A dokumentum alcíme: Foglalkoztatás és növekedés

A Magyar Köztársaság Kormánya által elfogadott Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) Magyarország nemzeti stratégiai referenciakerete. A dokumentumra gyakran Nemzeti Fejlesztési Terv 2 néven is hivatkoznak.

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv letölthető PDF formátumban:

Az ÚMFT legfontosabb célja a foglalkoztatás bővítése és a tartós növekedés feltételeinek megteremtése. Ennek érdekében az ÚMFT kiemelt területeken indít el összehangolt állami és uniós fejlesztéseket: a gazdaságban, a közlekedésben, a társadalom megújulása érdekében, a környezet és az energetika területén, a területfejlesztésben és az államreform feladataival összefüggésben.

Magyarország 2007 és 2013 között az EU regionális politikája keretében 22,4 milliárd euró fejlesztési forrásra jogosult, amelyet hazai társfinanszírozás és magántőke is kiegészít. Mindezen felül az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból és az Európai Halászati Alapból még mintegy 3,4 milliárd euró fejlesztési forrás áll a rendelkezésünkre.

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv tizenöt operatív programjai ágazati és regionális szinten fogalmazzák meg, hogy mire és milyen arányban használja fel Magyarország a rendelkezésre álló forrást. A jóváhagyott operatív programokat a magyar kormány 2006. decemberében nyújtotta be az Európai Bizottságnak, amely 2007-ben az Európai Unió 27 tagállamából negyedikként hagyta jóvá hazánk valamennyi operatív programját.

A fejlesztési régiók 1600 milliárd, míg az ágazati operatív programok keretében 5300 milliárd forintnyi fejlesztési forrás áll rendelkezésre 2007 és 2013 között. A legtöbb fejlesztést a Közlekedési Operatív Program (KÖZOP), a Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) és a Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) forrásai révén lehet megvalósítani.

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében elfogadott operatív programok:

Ágazati operatív programok

Regionális operatív programok

Gazdaságfejlesztés OP »
GOPKözlekedés OP »
KÖZOP

Társadalmi megújulás OP »
TÁMOP

Társadalmi infrastruktúra OP »
TIOP

Környezet és energia OP »
KEOP

Államreform OP »
ÁROP

Elektronikus közigazgatás OP »
EKOP

Végrehajtás OP »
VOP

Nyugat-dunántúli OP »
NYDOPDél-alföldi OP »
DAOP

Észak-alföldi OP »
ÉAOP

Közép-magyarországi OP »
KMOP

Észak-magyarországi OP »ÉMOP

Közép-dunántúli OP »
KDOP

Dél-dunántúli OP »
DDOP