Újra pályázható a logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztését támogató pályázati felhívás

2015. január 27.

Itt a pályázat raktározásra, ha legalább 5.000 m2 lesz a raktár területe.

Itt a pályázat raktározásra, ha legalább 5.000 m2 lesz a raktár területe. Olvassa el a részleteket alább:

Kik pályázhatnak?
- legalább 2 lezárt teljes üzleti évvel rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozások, amelyek
- Budapesten és Pest megyén kívül szeretnének fejleszteni

Pályázni lehet logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztése céljából eszközbeszerzésre, infrastrukturális és ingatlan-beruházásra, illetve információs technológia-fejlesztésre. Ezekhez kapcsolódóan támogatható továbbá gyártási licenc megvásárlása, gyártási know-how beszerzése, piacra jutás, vállalati humánerőforrás fejlesztése, tanácsadás igénybevétele, illetve minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok bevezetése és tanúsíttatása, illetve tervezése és előkészítése.

A jelen pályázati kiírás célja, a Magyarországon áthaladó nemzetközi áruáramlatok magas hozzáadott érték tartalmú szolgáltatásokkal történő kiszolgálása, főként a környezetvédelmi szempontból kiemelt szerepet játszó, az ún. intermodális (szállítási módokat összekapcsoló) logisztikai központok fejlesztésével, illetve a regionális logisztikai központok esetében a csomóponti infrastruktúra fejlesztésével.

Emellett cél, hogy a regionális logisztikai központok fejlesztésével, mindenekelőtt az általuk nyújtott komplex logisztikai szolgáltatások számának bővítésével és minőségének javításával a hazai kis- és középvállalkozások (továbbiakban: KKV) versenyképessége javuljon. Ugyanezen célt hivatott szolgálni az önállóan logisztikai szolgáltatást végzők támogatása is.

Elszámolható költségek:
- Eszközbeszerzés
- Infrastruktúra és ingatlan beruházás
- Információs technológia-fejlesztés
- Gyártási licence, know-how beszerzés
- Egyéb: tanácsadás, minőségirányítási rendszer bevezetése, előkészítési költségek, stb. (maximum a projekt 20%-áig)

1) Intermodális logisztikai központok fejlesztése
Intermodális logisztikai központ, mely az alábbi feltételek egyikét a pályázat benyújtását megelőző üzleti évben teljesíti, vagy ezek a jelen pályázat segítségével megvalósított fejlesztés eredményeként jönnek létre:
a) A terület összes fedett raktározási kapacitása legalább 10 ezer m2 és intermodális átterelés bonyolódik a területen, vagy
b) az intermodális átterelés legalább 125 ezer tonnát ér el.

Támogatás összege: minimum 25 – maximum 1.000 millió forint.

Támogatás mértéke: maximum 50%.

Kötelező vállalások:
- Intermodális áttérés: A projekt befejezési évét közvetlenül követő 3 üzleti év egységnyi intermodális átterelés növekményre eső támogatási összeg eléri a pályázatban vállalt értéket. Amennyiben ez az érték meghaladja a 7,10 eFt/tonnát, a pályázat automatikusan elutasításra kerül. ÉS
- Árbevétel vállalás: A projekt befejezési évét közvetlenül követő 3 üzleti évben a pályázó összes árbevétel növekménye az igényelt támogatás összegének arányában eléri a pályázatban vállalt mértéket. Amennyiben ez a mérték nem éri el a 0,75-öt, a pályázat automatikusan elutasításra kerül. ÉS
- Létszámtartás: Legalább egy teljes (365 napos), lezárt üzleti évvel rendelkező vállalkozások esetében az A.5.1.-A.5.3. pontokban foglaltakon túlmenően a pályázónak minden esetben vállalnia kell, hogy a projekt befejezési évét közvetlenül követő 2 üzleti évben az éves átlagos statisztikai létszámának átlagos értéke nem csökkenhet a bázislétszám alá. (A negatív eltérés nem lehet nagyobb, mint 0,5.) VAGY
- Munkahelyteremtés: Egy teljes (365 napos), lezárt üzleti évvel nem rendelkező vállalkozások esetében az A.5.1.-A.5.3. pontokban foglaltakon túlmenően a pályázónak minden esetben vállalnia kell, hogy a projekt befejezéséig legalább 3 új munkahelyet teremt, továbbá a projekt befejezési évét közvetlenül követő 2 üzleti évben az éves átlagos statisztikai létszámának átlagos értéke nem csökkenhet 3 fő alá.

2) Regionális logisztikai központok fejlesztése
Regionális logisztikai központ, amely esetében a terület összes fedett raktározási kapacitása legalább 5 ezer m2, vagy ezen előírás a jelen pályázat segítségével megvalósított fejlesztés eredményeként jön létre.

Támogatás összege: minimum 25 – maximum 500 millió forint.

Támogatás mértéke: maximum 40%.

Kötelező vállalások:
- Árbevétel vállalás: A projekt befejezési évét közvetlenül követő 3 üzleti évben a pályázó összes árbevétel növekménye az igényelt támogatás összegének arányában eléri a pályázatban vállalt mértéket. Amennyiben ez a mérték nem éri el az 1-et, a pályázat automatikusan elutasításra kerül.
- Létszámtartás: Legalább egy teljes (365 napos), lezárt üzleti évvel rendelkező vállalkozások esetében az A.5.1.-A.5.3. pontokban foglaltakon túlmenően a pályázónak minden esetben vállalnia kell, hogy a projekt befejezési évét közvetlenül követő 2 üzleti évben az éves átlagos statisztikai létszámának átlagos értéke nem csökkenhet a bázislétszám alá. (A negatív eltérés nem lehet nagyobb, mint 0,5.) VAGY
- Munkahelyteremtés: Egy teljes (365 napos), lezárt üzleti évvel nem rendelkező vállalkozások esetében az A.5.1.-A.5.3. pontokban foglaltakon túlmenően a pályázónak minden esetben vállalnia kell, hogy a projekt befejezéséig legalább 3 új munkahelyet teremt, továbbá a projekt befejezési évét közvetlenül követő 2 üzleti évben az éves átlagos statisztikai létszámának átlagos értéke nem csökkenhet 3 fő alá.

3) Regionális logisztikai központok ösztönzése intermodális átállásra
A kombinált áruszállítás fejlesztése érdekében kiemelkedően fontos, hogy a regionális logisztikai szolgáltatóközpontok esetében is kialakításra, fejlesztésre kerüljenek az intermodális átterelést lehetővé tévő, más szállítási ágazattal való összekapcsolódás lehetőségei.

Támogatás összege: minimum 25 – maximum 500 millió forint.

Támogatás mértéke: maximum 40%.

Kötelező vállalások:
- Árbevétel vállalás: A projekt befejezési évét közvetlenül követő 3 üzleti évben a pályázó összes árbevétel növekménye az igényelt támogatás összegének arányában eléri a pályázatban vállalt mértéket. Amennyiben ez a mérték nem éri el az 1-et, a pályázat automatikusan elutasításra kerül.
- Létszámtartás: Legalább egy teljes (365 napos), lezárt üzleti évvel rendelkező vállalkozások esetében az A.5.1.-A.5.3. pontokban foglaltakon túlmenően a pályázónak minden esetben vállalnia kell, hogy a projekt befejezési évét közvetlenül követő 2 üzleti évben az éves átlagos statisztikai létszámának átlagos értéke nem csökkenhet a bázislétszám alá. (A negatív eltérés nem lehet nagyobb, mint 0,5.) VAGY
- Munkahelyteremtés: Egy teljes (365 napos), lezárt üzleti évvel nem rendelkező vállalkozások esetében az A.5.1.-A.5.3. pontokban foglaltakon túlmenően a pályázónak minden esetben vállalnia kell, hogy a projekt befejezéséig legalább 3 új munkahelyet teremt, továbbá a projekt befejezési évét közvetlenül követő 2 üzleti évben az éves átlagos statisztikai létszámának átlagos értéke nem csökkenhet 3 fő alá.

Pályázatok benyújtása:
2015. január 28-tól 2015. február 6-ig.