Új üzemegységet épített a Pharmatéka

2013. november 29.
savalló tartály

A fejlesztéshez 21 millió forintot meghaladó támogatást nyert el a cég.

A több mint 42 millió forint összköltségű projekttel teret kapott a Pharmatéka Bt. új gyártási és K+F tevékenysége is.

Az európai uniós csatlakozás miatti jogharmonizációval kapcsolatos rendeletek megjelenése arra késztette a céget, hogy a korábban kialakított stabil üzleti kapcsolatait erősítse és az új követelményeknek is megfelelő új G.M.P. állatgyógyászati üzem építésébe kezdjen, részben a tagok erejére, részben a cég nyereséges üzleti tevékenységére alapozva.

A vállalkozás életében a telephelyfejlesztés elsősorban azért vált szükségessé, mert az elmúlt években a haszonállatok részére gyártandó termékekre a piaci igények megváltoztak. Mind a technológiai, mind a hatóanyagok alkalmazásával kapcsolatos fejlesztések a piacot átrendezték. A rohamléptékű fejlesztésekben a Pharmatéka Bt. is elől járt, így saját maga is generálta a projekt szükségességét.

A beruházás célja az volt, hogy a megnövekedett termelési igényeket szakszerű fejlesztéssel, átrendezéssel és telephelybővítéssel követni és kezelni tudják. Gazdasági stratégiai célja pedig az egyenletesen növekvő árbevétel és gazdasági eredmény fenntartása a termelés felduzzasztásával, hatékonyabb anyagkezeléssel és technológiai újításokkal.

A fejlesztésnek köszönhetően egy 220 m² alapterületű új gyártó üzemegység épült. Ez egyrészt lehetővé teszi a felhasználásra kerülő alapanyagok megfelelő mintázását, másrészt teret biztosít a gyártási folyamat egyes fázisainak is, emellett helyet enged egy kísérleti fermentációs berendezés működésének is, amelynek nagy jelentősége van a cég kutatási-fejlesztési tevékenységében.

Az Új Széchenyi Terv ÉMOP-1.1.1/F „Telephelyfejlesztés” című pályázati kiírásán 21 116 529 forint vissza nem térítendő támogatást elnyert, 42 233 058 forint összköltségvetésű fejlesztési beruházás 2011. október 1-én kezdődött és 2013. szeptember 30-án fejeződött be.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.

OP