Új generációs molibdén- és volfrámalapú metatézis katalizátor prototípusokat fejlesztettek

2019. augusztus 26.
XiMo logo

A XiMo Hungary Kft. 265,37 millió forint összköltségű fejlesztése hatékonyan alkalmazható különféle szerves vegyületek szintézisében, egyszerűsítve és költséghatékonyabbá téve azok előállítását.

Az olefin metatézis az egyik legszélesebb körben alkalmazható kémiai átalakítás, mely szén-szén kettős kötések összekapcsolását jelenti átmenetifém-komplexek, katalizátorok segítségével. A metatézis felfedezése óta az átmenetifémet tartalmazó katalizátorok jelentős szerkezeti változásokon mentek keresztül, de máig maradtak olyan alapvető, megoldatlan kihívások, mint a különböző típusú funkciós csoportokkal való kompatibilitás, vagy a jól definiált térszerkezetű termékek előállítását lehetővé tevő sztereoszelektivitás elérése. A XiMo Hungary Kft. a már piacon lévő katalizátorok által nem lefedett alkalmazási területeken kíván új termékeivel megjelenni.

A XiMo Hungary Kft. olyan, megfizethető árú és széles körben alkalmazható, sztereoszelektív molibdén- és volfrámalapú metatézis komplexeket fejlesztett ki, melyek hatékonyan alkalmazhatóak különféle szerves vegyületek szintézisében. A K+F projekt során a XIMO Hungary Kft. kutatói az MTA Elméleti Kémiai Kutatócsoportjával együttműködésben szisztematikus kísérlettervezéssel szerkezet-hatás összefüggéseket állítottak fel, majd az eredményeket felhasználva két olyan fémkomplexet azonosítottak, melyek a kísérletekben nagyfokú Z-szelektivitást mutatnak. A két katalizátor egyike ezen túlmutatva, kétfázisú rendszerekben is jól alkalmazható, lehetővé téve ezzel olyan problémák megoldását, mint a katalizátormaradványok termékektől való könnyű elválasztása (fémszennyezés minimalizálása) vagy makrociklusos vegyületek korábbiaknál hatékonyabb szintézise.

A projekt keretében sor került a két katalizátor prototípus gazdaságos gyártását lehetővé tevő laboratóriumi, valamint ipari léptékű technológia kidolgozására, továbbá a piacra lépéshez szükséges mennyiségű hatóanyag előállítására és – bemutató jelleggel – annak felhasználóbarát formában való kiszerelésére.

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap „Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása” című, „VÁLLALATI KFI_16” számú pályázati kiírásán 141 076 227 Ft állami támogatást elnyert, 265 368 256 Ft összköltségvetésű projekt 2017. szeptember 1-én indult és 2019. augusztus 31-én zárul.

OP