Ügyvivő – szakértői pályázati referens

2019. július 10.

MTA Atommagkutató Intézet
Pénzügyi és Számviteli Osztály

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

ügyvivő – szakértői pályázati referens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű minimum 2021.09.20-ig tartó közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4026 Debrecen, Bem tér 18/c.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Aktuális hazai és uniós pályázatok pénzügyi menedzselése, pénzügyi részvétel az új pályázatok elkészítési folyamatában, a projekttervek megfeleltetése a pályázati kiírásnak , pénzügyi ellenőrzése a pályázati útmutató alapján. Projektek számviteli és pénzügyi egyeztetése, pénzügyi elszámolások, kifizetési kérelmek készítése. Pályázatok pénzügyi adminisztrációja.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                      

Pályázati feltételek:

  • Főiskola, gazdasági vagy egyéb felsőfokú végzettség,
  • Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,
  • Pályázatok pénzügyi elszámolásában szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
  • Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • Egyéb idegen nyelv használata
  • Uniós projektek (H2020) kezelésében szerzett gyakorlat
  • Államháztartási tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Fényképes szakmai önéletrajz, motivációs levél, végzettséget igazoló okiratok másolata, a jogviszony létesítéséhez erkölcsi bizonyítvány benyújtása.Hozzájáruló nyilatkotat a személyes adatok kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 22.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Csörgőné Molnár Erzsébet gazdasági vezető nyújt, a 06 52 509 210 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Elektronikus úton Tarrné Rácz Ida részére részére a raczida@atomki.mta.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  • MTA ATOMKI honlap – 2019. június 25.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www. atomki.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. június 25.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>