Ügyvivő szakértő, projekt pénzügyi asszisztens

2019. július 30.

Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem      

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

ügyvivő szakértő, projekt pénzügyi asszisztens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű előreláthatólag 2021. július 31-ig tartó közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, az egyetem székhelye és telephelyei

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Europai Uniós és hazai Modern Városok program projektekhez kapcsolódó pénzügyi asszisztensi feladatok ellátása. A Projektekhez kapcsolódó kötelezettségvállalások előkészítése, rögzítése, kontírozása a könyvviteli programban, kötelezettségvállalások folyamatos nyomon követése. A Projektekhez kapcsolódó pénzügyi adatszolgáltatások, likviditási tervek folyamatos elkészítése, aktualizálása. Pénzügyi elszámolások elkészítése, adatok EPTK rögzítése, elszámolást alátámasztó dokumentáció összeállítása, elszámolható költségek ellenőrzése. A Projektek költségvetésének folyamatos figyelemmel kísérése, szükséges módosítások elkészítése, változás bejelentők pénzügyi részének összeállítása, szakmai indoklások és indikatív árajánlatok összegyűjtése a szakmai megvalósításért felelős egységektől, a szakmai vezetői iránymutatása szerint. Pályázatok aktuális pénzügyi státuszáról a szakmai vezetők és a projektkoordinátor legalább havonta történő tájékoztatása, illetőleg a vonatkozó információknak az Egyetem szerverén létrehozott kijelölt mappákban történő elérhetővé tétele a Projektekben résztvevő egyéb munkatársak számára. Helyszíni ellenőrzéseken, könyvvizsgálat során a pénzügyi terület részéről közreműködés, ellenőrzés kiszolgálása, szükséges hiánypótlások pénzügyi tárgyú kérdéseinek elkészítése, figyelemmel kísérése. A Projekthez kapcsolódó belső eljárásrend, folyamatszabályozás kialakítása, azoknak a belső szabályozókkal való összhangjának megteremtése. Kapcsolattartás a Projekt partnerekkel, és a Projektbe bevont szervezeti egységekkel, illetve munkatársakkal.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) Foglalkoztatási követelményrendszer az irányadók.   

Pályázati feltételek:

 • Felsőfokú képesítés, gazdasági szakképesítés,
 • Európai Uniós projektekkel kapcsolatos elszámolásban szerzett legalább 1 éves tapasztalat
 • rendszerszemlélet, elemző gondolkodás
 • megbízható informatikai felhasználói ismeretek, különös tekintettel az Excel programra
 • pontosság, megbízhatóság, önálló munkavégzési képesség
 • büntetlen előélet (alkalmazás esetén három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány)

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • felsőoktatásban szerzett tapasztalat
 • legalább 2 év költségvetési területen szerzett szakmai gyakorlat
 • mérlegképes könyvelői végzettség
 • EOS ügyviteli rendszer ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképes szakmai önéletrajz
 • végzettséget, szakképzettséget, esetlegesen meglévő nyelvismeretet tanúsító okiratmásolatok,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot a bírálók és az illetékes testületek megtekinthetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 4.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Vida Janka humánpolitikai asszisztens részére a vida.janka@zeneakademia.hu e-mail címen keresztül VAGY
 • Személyesen: Vida Janka, Budapest, 1077 Budapest, Wesselényi utca 52. zárt borítékban, rajta a munkakör megnevezésével .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat bíráló bizottság rangsorolja, a kinevezést a kancellár adja. Az elbírálás során sor kerülhet szakmai kompetenciamérésre.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem honlapja (lfze.hu)
 • www.profession.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

„A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, mint álláspályázatot hirdető a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 18. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat a pályázat elbírálásáig kezeli. A pályázó személyes adatainak kezeléséhez való hozzájáruló, aláírásával ellátott nyilatkozatát a pályázattal együtt kell benyújtania. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem munkatársai és vezetői munkaköri feladatuk, illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben, az ahhoz szükséges mértékben a pályázók személyes adataihoz hozzáférhetnek, azokat kezelhetik. A személyes adatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel összefüggő jogorvoslatnak az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, valamint a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Adatvédelmi, adatkezelési és adatbiztonsági Szabályzatában rögzített szabályairól a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem honlapján a Közérdekű dokumentumok részben szerepel részletes tájékoztatás.”

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a lfze.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. július 20.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>