Ügyvivő szakértő (klinikai kutatás-projekt koordinátor)

2021. szeptember 8.

Semmelweis Egyetem
Klinikai Kutatásokat Koordináló Központ

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Ügyvivő szakértő (klinikai kutatás-projekt koordinátor) 2 fő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1085 , Üllői út 26.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Klinikai vizsgálatok szervezésével kapcsolatos adminisztratív feladatok intézése. Belső és külső ügyfelekkel közvetlen kapcsolattartás. Belső ügyviteli eljárási rend szerinti ügyintézés. Klinikai vizsgálatokkal kapcsolatos, szerződéskötési, gazdasági, beszerzési igények nyomon követése. Beérkező okmányok ellenőrzése, aláírásra- jóváhagyásra történő előkészítése, klinikai vizsgálatok ügyintézésével kapcsolatos logisztikai feladatok intézése. Klinikai kutatással kapcsolatos hatályos külső és egyetemi szabályozások figyelemmel kísérése, betartása. Határidős feladatok ellátása. Klinikai vizsgálatok szervezésével kapcsolatos ügyintézési folyamatok nyomon követése, szükséges esetben azok dokumentálása, adminisztrációjával kapcsolatos teljes körű ügyintézés, ellenőrzése, nyilvántartása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, vagy egyetemi végzettség, releváns végzettség,
 • Ms Office (különösen Ms Excel, Ms Word) magas szintű ismerete
 • Pénzügyi/számviteli területen szerzett tapasztalat
 • Klinikai vizsgálatok koordinátori tapasztalat
 • Ügyfélkapu menedzsment
 • Ügyviteli tapasztalat
 • Gyógyszeriparban szerzett adminisztratív feladatokkal járó tapasztalat
 • Egyetemi intézményben ügyviteli munkatársi tapasztalat
 • Büntetlen előélet és cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Angol nyelvtudás
 • Klinikai vizsgálatok területén, koordinátori munkaköri tapasztalat
 • Ügyintézői tapasztalat
 • Projekt menedzsment ismeretek

Elvárt kompetenciák:

 • Önálló és csapatban történő munkavégzésre való képesség,
 • Felelősségteljes munkavégzés, megbízhatóság,
 • Rendszerszemlélet,
 • Jó problémamegoldó képesség,
 • Jó kommunikációs és szervezőkészség,
 • Nyitottság a folyamatos tanulásra és fejlődésre,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Szakmai önéletrajz
 • Végzettséget és/vagy képzettséget, nyelvtudást igazoló okiratok
 • Nyilatkozat a pályázó hozzájárulásáról, hogy a pályázatban szereplő adatokat a jogszabályokban és Szervezeti és Működési Szabályzatban felhatalmazott személyek, testületek megismerhessék
 • A pályázati feltételeknek való megfelelés igazolásához külföldön szerzett oklevél, illetve bizonyítvány esetén szükség van annak honosítására, elismerésére vagy egyenértékűsítésére.
 • A külföldön szerzett bizonyítvány, oklevél elismerése, honosítása, egyenértékűsítése esetén az eredeti okirat mellett a honosított, elismert vagy egyenértékűsített okiratot is, vagy legalább az elismerési, honosítási vagy egyenértékűsítési eljárás megindításáról szóló igazolást a pályázati kiírásban megjelölt határidőben be kell nyújtani.
 • Az elismert, honosított vagy egyenértékűsített okiratot az eljárás megindításának határidőben való igazolása esetén legkésőbb a pályázatban megjelölt benyújtási határidő lejártát követő 60 napon belül kell benyújtani.
 • Továbbá minden olyan irat, amelyet a pályázó a pályázat szempontjából fontosnak tart.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. szeptember 14.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton az ügyintéző részére a palyazat.human@semmelweis-univ.hu email címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. szeptember 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • http://semmelweis.hu/human/category/karrier/ – 2021. augusztus 30.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A jogviszony fajtája 2021. augusztus 1-től munkajogviszony. A Semmelweis Egyetem valamennyi szervezeti egységében a próbaidő mértéke 3 hónap. Kérjük, a pályázatban tüntesse fel a hivatkozási számot. Hivatkozási szám: 83523/KEEGF/2021. A munkáltató fenntartja magának a visszavonás, valamint apályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://semmelweis.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. augusztus 30.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>