Tumor-diagnosztikai fejlesztések Szegeden

2014. június 23.
Delta Bio 2000

A Delta Bio 2000 Kft. által vezetett konzorcium több mint 380 millió forint támogatást nyert el az Új Széchenyi Terv keretében.

A 475 millió forintot meghaladó összköltségű projekt során ubikvitin módosító fehérjék tumorterápiás célú jellemzése és kismolekula inhibitorainak azonosítása történik.

A projekt célja a Delta Bio 2000 által újonnan azonosított, a DNS replikációban szerepet játszó, és sajátos ubikvitin-kötőmotívummal rendelkező fehérjékkel specifikusan kölcsönható kismolekulák azonosítása, amelyek a tumor sejtek proliferációját, metasztatikus képességét, kemoterápiás szerekkel szembeni ellenállóképességét gátolják.

A kutatás-fejlesztési tevékenység végrehajtása során egyrészt jellemzésre kerülnek új, a karcinogenezisben kulcsfontosságú szerepet játszó és ezért potenciális gyógyszer célpontnak tekinthető fehérjék, másrészt ezeknek a fehérjéknek az aktivitását gátló kismolekula inhibitorok szintézise és jellemzése valósul meg.

A projekt eredménye nemcsak hazai, de világszinten is újdonságot jelent majd, hiszen olyan gyógyszercélpont fehérjék kerülnek jellemzésre, amelyeket eddig más laboratóriumok még nem vizsgáltak. Továbbá, az előzetes eredmények fényében előrevetíthető, hogy ezeket a fehérjéket gátló kismolekula inhibitorok fokozzák majd a DNS károsító ágens alapú tumorterápia hatékonyságát és alkalmazásuk szintetikus letalitáshoz vezethet adott genetikai hátterű tumorsejtek kezelésénél.

A projekt során jellemzett – a DNS hibatoleranciában részt vevő – új fehérjéket szabályzó mechanizmusaikat és specifikus kis molekula inhibitorait előbb szabadalommal kívánják védeni, majd a vizsgálatokat kiterjesztik a gyógyszerfejlesztés következő fázisaiba.

A konzorcium vezetője a Delta Bio 2000 Kft., konzorciumi tagok az AVICOR Kft., a VISAL PLUS Kft., valamint a DEAK Zrt.

Az Új Széchenyi Terv GOP 1.1.1-11 „Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása” elnevezésű pályázati kiírásán 380 211 800 forint vissza nem térítendő támogatást elnyert, 475 millió forintot meghaladó összköltségvetésű fejlesztés 2013. február 1-jén indult.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

OP