Településfejlesztési- és üzemeltetési ügyintéző

2017. június 7.

Etyeki Polgármesteri Hivatal
önkormányzati és igazgatási csoport

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

településfejlesztési- és üzemeltetési ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony.           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 2091 Etyek, Körpince köz 4.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. melléklet/ 32. Település-, terület- és vidékfejlesztési, település-üzemeltetési feladatkör I. és II. besorolási osztályban.

Ellátandó feladatok:

 • Pályázatfigyelés, pályázattal kapcsolatos előterjesztések döntésre való elkészítése, pályázati kérelem előkészítése, aláírást követő benyújtása, kifizetési kérelmek intézése, PEJ, ZPJ készítése, hiánypótlások intézése;
 • Útkarbantartással kapcsolatos feladatok;
 • Közlekedési feladatok;
 • Hulladékgazdálkodással kapcsolatos ügyek (kommunális igazgatással kapcsolatos feladatok);
 • Településüzemeltetéssel kapcsolatos műszaki feladatok: közterületi rend és tisztaság védelmével, zaj- és rezgésvédelemmel, levegő védelmével, vadászattal, bányászattal, parlagfű mentesítéssel, villamos energia, gázenergia felhasználásával kapcsolatos feladatok;
 • Murva kérelmekkel kapcsolatos ügyintézés;
 • Lakások és helyiségek bérletével, elidegenítésével és egyéb községüzemeltetési feladatokkal kapcsolatos ügyintézés;
 • Feladatköréhez kapcsolódó nyilvántartások vezetése, statisztikai adatszolgáltatás teljesítése.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Pályázatokkal-, hulladékgazdálkodással-, településüzemeltetéssel kapcsolatos műszaki feladatok teljes körű ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2016. (XII.9.) önkormányzati rendelete az Etyeki Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2017. évi illetménykiegészítéséről, valamint az Etyeki Polgármesteri Hivatal Cafeteria Szabályzata rendelkezései az irányadók.      

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középfokú képesítés,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Felsőoktatásban szerzett igazgatásszervező, építész-, építő-, kertészmérnök szakmacsoportokba tartozó, gazdaságtudományi, agrár, szociológus, földrajztanár, geográfus szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és környezetvédelmi, vízügyi, település-fejlesztési, vidékfejlesztési, közlekedési felsőfokú szakképesítés, vagy
 • Műszaki középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és műszaki, agrár, kertészeti, közgazdasági, környezetgazdálkodási szakképesítés
 • 6 hónap próbaidő vállalása

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes szakmai önéletrajz a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendeletben előírt önéletrajz minta alapján,
 • Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolatai,
 • 3 hónapnál nem régebbi, teljes körű erkölcsi bizonyítvány vagy annak megigényléséről szóló postai tanúsítvány másolata,
 • nyilatkozat arról, hogy az eljárás során a pályázó adatait az erre jogosultak megtekinthetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Ivanyik Andrea nyújt, a 22/353-633 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Etyeki Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2091 Etyek, Körpince köz 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1605/2017 , valamint a munkakör megnevezését: településfejlesztési- és üzemeltetési ügyintéző.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a jegyző átnézi, kiválasztja a meghallgatandó jelöltek körét, ezt követően dönt a polgármester egyetértésével. A pályázat kiírója az eredménytelenné nyilvánítás jogát fenntartja az eljárás valamennyi szakaszában. Az elbírálást követően a döntésről a pályázók írásbeli értesítést kapnak. A pályázat csak akkor érvényes, ha valamennyi formai és tartalmi feltételnek megfelel.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 23.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.webetyek.hu

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.webetyek.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. május 23.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>

MVH