Településfejlesztési és pályázati ügyintéző

2017. április 1.

Lepsényi Közös Önkormányzati Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

településfejlesztési és pályázati ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony.  

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 8132 Lepsény, Fő utca 74.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. számú melléklet 24. koordinációs feladatkör, 29. Civil kapcsolati és kommunikációs feladatkör, 32. Település-, terület- és vidékfejlesztési, település-üzemeltetési feladatkör.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Uniós és hazai pályázatokkal kapcsolatos előkészítő adminisztratív feladatok ellátása; A benyújtandó pályázatok előkészítése, a pályázati anyag összeállítása, pályázatírás; Kapcsolattartás a pályázat előkészítésébe bevont szakemberekkel (közbeszerzési szakértő, műszaki/ egyéb tervezők stb), a pályázatokat kiíró hazai és külföldi hatóságokkal, szervezetekkel; A pályázathoz kapcsolódó Bizottsági és Képviselő-testületi ülés előterjesztésének elkészítése; Pályázatokhoz kapcsolódó elszámolások elkészítése, felügyelete, ellenőrzése, felhasználások dokumentálása. Közreműködés a pályázatok megvalósulásának ellenőrzésében. Testvér-települési feladatok koordinálása.Kapcsolattartás a helyi civil szervezetekkel.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) 1/2015.(II.2.) önkormányzati rendelet. rendelkezései az irányadók.    

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, Felsőoktatásban szerzett közszolgálati, jogi, műszaki, gazdaságtudományi, vidékfejlesztési, település-fejlesztési, ,
 • Német nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Hat hónap próbaidő vállalása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Német nyelvből felsőfokú C típusú általános nyelvvizsga, tárgyalási szintű nyelvtudás,
 • közigazgatásban szerzett tapasztalat – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Pályázatírói képesítés megléte.
 • Közigazgatási alap- és/vagy szakvizsga
 • EMIR, EBR42, EPTK FAIR, EPER rendszerek ismerete
 • “B” kategóriás jogosítvány

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalmának és az abban szereplő személyes adatainak a pályázat elbírálásában részt vevők általi megismeréséhez hozzájárul.
 • Kttv-ben foglalt egységes adattartalmú közszolgálati önéletrajz.
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.
 • Az iskolai végzettséget, szakképzettséget, képesítést igazoló okiratok másolata.
 • Nyilatkozat a Kttv. 84-85. §-aiban meghatározott összeférhetetlenséggel kapcsolatban.
 • Nyilatkozat a 6 hónap próbaidő vállalásáról.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. május 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Tóth Andrea nyújt, a +36203160029 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Lepsényi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (8132 Lepsény, Fő utca 74. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1297/2017. , valamint a munkakör megnevezését: településfejlesztési és pályázati ügyintéző.
 • Elektronikus úton dr. Tóth Andrea részére a jegyzo@lepseny.hu e-mail címen keresztül.
 • Személyesen: dr. Tóth Andrea, Fejér megye, 8132 Lepsény, Fő utca 74.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. április 21.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.lepseny.hu – 2017. március 27.
 • Fejér Megyei Hírlap – 2017. március 27.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A beérkezett pályázatok alapján, polgármesteri egyetértéssel a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. A pályázók az eredményről az elbírálást követően értesítést kapnak. A pályázati kiírója a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. A Kttv. alapján csak olyan személy nevezhető ki az adott munkakörre, aki a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek megfelelt, és a kinevezés napján rendelkezik a fenti hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. március 27.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>

MVH