Településfejlesztési, beruházási ügyintéző

2020. február 11.

Solti Közös Önkormányzati Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

településfejlesztési, beruházási ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6320 Solt, Béke tér 1.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A város településfejlesztési, beruházási célkitűzéseinek szakmai koordinálása: előkészítés, lebonyolítás, ellenőrzés; javaslattétel fejlesztésekre, kapcsolódó pályázatok elkészítése, vagy elkészíttetése, közreműködés ezek közbeszerzési eljárásaiban. Előzetes tervek (tanulmányok), elvi engedélyek, költségbecslések megrendelése, elkészíttetése, beszerzése. Az építéshez kapcsolódó tervek elkészíttetése, engedélyek beszerzése. Az önkormányzat fejlesztési feladataival összefüggő képviselő-testületi előterjesztések, beszámolók, információk összeállításában, statisztikai jelentések elkészítésében való részvétel, a fejlesztések pénzügyi egyeztetése. Ellátja a település közigazgatási területén a helyi közutakon a közútkezelő feladatokat.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.               

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, Főiskola, felsőoktatásban szerzett építész-, építő-, kertészmérnök szakmacsoportba tartozó, gazdaságtudományi, agrár, szociológus, földrajztanár, geográfus szakképzettésg; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és környezetvédelmi, vízügy, település-fejlesztés, vidékfejlesztési, közlekedési felsőfokú szakképesítés,
 • legalább 1 év szakmai tapasztalat – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • B kategóriás jogosítvány,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Műszaki ellenőr szakképesítés

Előnyt jelentő kompetenciák:

 • Kiváló szintű precizitás, megbízhatóság, rugalmasság, csapatmunka, önálló munkavégzés.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A 87/2019. (IV.23.) Korm.rendelet 1. melléklete szerinti részletes önéletrajz,
 • Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata,
 • Motivációs levél
 • A pályázó nyilatkozata a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásához
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
 • A büntetlen előéletet igazoló 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely kiterjed a Kttv. 39.§ (1b) és (1c) bekezdésben foglalt rendelkezéseire,
 • A pályázó nyilatkozata a Kttv. 84-87.§ szerinti összeférhetetlenségről.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. február 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Jegyző nyújt, a 06/78/486-014 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Solti Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (6320 Solt, Béke tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: S/271/2020 , valamint a munkakör megnevezését: településfejlesztési, beruházási ügyintéző.
 • Személyesen: Solti Közös Önkormányzati Hivatal, Bács-Kiskun megye, 6320 Solt, Béke tér 1.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A benyújtási határidő lejártát követően a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt a benyújtott, a kiírásban szereplő feltételeknek megfelelő pályázatokról. A munkáltató fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa. Közszolgálati jogviszony létesítése esetén a munkáltató 6 hónap próbaidőt köt ki.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. február 21.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • solt.hu

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. január 27.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>