Tájékoztatás az EQUAL Közösségi Kezdeményezés (2004-2006) Fejlesztési Partnerségei számára

2013. december 20.

Az Európai Bizottság hivatalos levélben értesítette a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséget arról, hogy a hazai EQUAL Közösségi Kezdeményezést (CCI: 2004HU050OPC001) 2013. július 4-i hatállyal lezárták.

A strukturális alapokra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló 1260/1999/EK rendelet 38. cikk (6) bekezdése alapján az EQUAL Közösségi Kezdeményezés lebonyolításával összefüggésben keletkezett dokumentumokat az érintetteknek a zárást követő három (3) évig meg kell őrizniük. A fentiek értelmében tájékoztatjuk az EQUAL Közösségi Kezdeményezés megvalósítása során támogatást nyert kedvezményezetteket, hogy dokumentum megőrzési kötelezettségük a pályázataik teljes dokumentációja vonatkozásában 2016. július 5-ig áll fenn.

Az NFÜ közleménye a Támogatási Szerződés VIII. pont ”Dokumentum-megőrzési Kötelezettség” fejezet 1. pontja alapján közölt határidő módosítás, amely a továbbiakban az összes EQUAL Fejlesztési Partnerség összes tagjára és konzorcium-vezető szervezetére kiterjeszti a dokumentumok megőrzési határidejét 2016. július 5-ig.

Tájékoztatjuk az EQUAL Közösségi Kezdeményezés Fejlesztési Partnerségek vezetőit és tagjait, hogy jelen közlemény kihirdetésével egyidejűleg ugyanezt a közleményt írásos értesítés formájában is megkapják.