Számviteli és projekt pénzügyi munkatárs

2020. július 27.

Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósága

a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján

pályázatot hirdet

Számviteli és projekt pénzügyi munkatárs

munkakör betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1121 Budapest, Költő utca 21.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A munkakörbe tartozó főbb feladatok:

 • GINOP/KEHOP/VEKOP/Interreg/ LIFE+ pályázatokkal kapcsolatos pénzügyi adminisztratív feladatok elvégzése,
 • Pályázati projektekhez tartozó elszámolások elkészítése – meglévő dokumentumok ellenőrzése, hiányzók elkészítése, projekt-összefoglalók megírása, archiválásra és elektronikus megőrzésre előkészítése,
 • A megvalósíthatósági tanulmányok pénzügyi részének elkészítése a szakmai projektmenedzserek iránymutatása alapján,
 • Pályázati felületek teljes körű kezelése, adatszolgáltatások bonyolítása,
 • Kincstárral, közreműködő szervezetekkel és partnerekkel való aktív kapcsolattartás,
 • Hiánypótlások összeállítása, elkészítése,
 • Projektellenőrzésekhez szükséges dokumentumok elkészítése, pontos és precíz, az ellenőrzés lebonyolítását segítő összekészítése,
 • 7A projektek dokumentumainak naprakész elkészítése, rendben tartása és archiválása,
 • Projektek pénzügyi beszámolóinak elkészítése, munkaóra kimutatások, jelenléti ívek feldolgozása,
 • Partnerektől érkező dokumentumok ellenőrzése, szükség esetén javíttatása,
 • Információ szolgáltatási és statisztikai adatszolgáltatási kötelezettséghez kapcsolódó feladatok naprakész felügyelete,
 • A munkaadó tevékenységi körébe tartozó ad-hoc feladatok (például pályázatok előkészítése, egyéb, pályázatokkal kapcsolatos tevékenységek) végrehajtása,
 • Papír alapú és elektronikus nyilvántartások vezetése,
 • Belső ügyviteli rendszerek kezelése, adminisztráció,
 • Időszaki zárásokban való aktív részvétel,
 • Havi, negyedéves, éves likviditás kimutatások elkészítése, nyomon követese,
 • Kapcsolattartás a szakmai projketmenedzserekkel.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései az irányadók.                      

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, pénzügyi, számviteli vagy gazdasági végzettség,
 • Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,
 • pénzügy/ pályázati / számvitel területén – Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • mérlegképes könyvelő szakképesítés,
 • Angol nyelvből középfokú C típusú szakmai nyelvvizsga,
 • ECDL
 • Projekt adminisztráció területén szerzett 5 évet meghaladó tapsztalat
 • EPTK rendszer ismerete
 • FORRÁS SQL szoftver ismerete

Elvárt kompetenciák:

 • Kiváló szintű Komplex látásmód, kiváló problémamegoldó képesség,
 • Megbízható, lelkiismeretes és lojális hozzáállás,
 • Kiváló empatikus és kommunikációs készség,
 • Proaktív és eredményorientált személyiség,
 • Önálló, hatékony, precíz munkavégzés, terhelhetőség,
 • Jó szintű Informatikai készségek,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti részletes fényképes szakmai önéletrajz (benne személyi adatait és elérhetőségeit)
 • Motivációs levél bérigény megjelölésével
 • Végzettséget, képzettséget, nyelvtudást igazoló okiratok másolata
 • Hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban szereplő személyes adatok kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 5.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósága címére történő megküldésével (1525 Budapest, Pf: 86 . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: DINPI/ 2020 , valamint a munkakör megnevezését: Számviteli és projekt pénzügyi munkatárs.VAGY
 • Elektronikus úton Füri András Igazgató úr részére a allashely@dinpi.hu E-mail címen keresztül VAGY
 • Személyesen: Füri András Igazgató úr részére, Budapest, 1121 Budapest, Költő utca 21.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 12.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.dunaipoly.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. július 6.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>