Számviteli és projekt pénzügyi munkatárs

2019. március 5.

Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
Pénzügyi, Számviteli és Munkaügyi Osztály
   

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. $ (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Számviteli és projekt pénzügyi munkatárs

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony.     

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1121 Budapest, Költő utca 21.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

- GINOP/VEKOP/Interreg/LIFE+ pályázatokkal kapcsolatos pénzügyi adminisztratív feladatok elvégzése, – Pályázati projektekhez tartozó elszámolások elkészítése – meglévő dokumentumok ellenőrzése, hiányzók elkészítése, projekt-összefoglalók megírása, archiválásra és elektronikus megőrzésre előkészítése, – Pályázati felületek teljes körű kezelése, – Kincstárral, közreműködő szervezetekkel és partnerekkel való aktív kapcsolattartás, – Hiánypótlások összeállítása, elkészítése, – Projektellenőrzésekhez szükséges dokumentumok elkészítése, pontos és precíz, az ellenőrzés lebonyolítását segítő összekészítése, – A projektek dokumentumainak naprakész elkészítése, rendben tartása és archiválása, – Projektek pénzügyi beszámolóinak elkészítése, munkaóra kimutatások, jelenléti ívek feldolgozása, – Partnerektől érkező dokumentumok ellenőrzése, szükség esetén javítása, javíttatása, – Információ szolgáltatási és statisztikai adatszolgáltatási kötelezettséghez kapcsolódó feladatok naprakész felügyelete, – A munkaadó tevékenységi körébe tartozó ad-hoc feladatok (például pályázatok előkészítése, egyéb, pályázatokkal kapcsolatos tevékenységek) végrehajtása, – Papír alapú és elektronikus nyilvántartások vezetése, – Belső ügyviteli rendszerek kezelése, adminisztráció, – Időszaki zárásokban való aktív részvétel, – Havi, negyedéves, éves likviditás kimutatások elkészítése, nyomon követese, – Kapcsolattartás a szakmai projektmenedzserekkel.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.                     

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Felsőfokú képesítés, felsőfokú pénzügyi /számviteli vagy gazdasági végzettség,,
 • Pénzügy/pályázati/számvitel területén megszerzett legalább 3-5 éves tapasztalat,
 • Középfokú angol nyelvtudás,
 • Informatikai készségek,
 • Komplex látásmód, kiváló problémamegoldó képesség,
 • Proaktív és eredmény-orientált személyiség,
 • Önálló, hatékony és precíz munkavégzés, terhelhetőség,
 • Kiváló empatikus és kommunikációs készség,
 • Megbízható, lelkiismeretes és lojális hozzáállás.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Projekt adminisztráció területén szerzett 5 évet meghaladó tapasztalat,
 • EPTK rendszer ismerete,
 • Szakmai középfokú angol nyelvismeret,
 • Mérlegképes könyvelő szakképesítés,
 • Forrás SQL szoftver ismerete,
 • ECDL bizonyítvány

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a pályázó személyi adatait és elérhetőségeit (telefon, e-mail cím) is tartalmazó, részletes szakmai önéletrajz
 • motivációs levél bérigény megjelölésével
 • a végzettségét, képzettségét, nyelvtudást igazoló okiratok másolata
 • hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban szereplő személyes adatok kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

 • A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 12.
A pályázatok benyújtásának módja:
 • Postai úton, a pályázatnak a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság címére történő megküldésével (1525 Budapest, Pf. 86. . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1437/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Számviteli és projekt pénzügyi munkatárs.
 • Elektronikus úton Füri András igazgató részére a dinpi@dinpi.hu e-mail címen keresztül VAGY
 • Személyesen: az Igazgatóság ügyfélfogadási irodájának titkárságán leadva , Budapest, 1121 Budapest, Költő utca 21.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. április 11.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.dinpi.hu – 2019. február 26.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.dinpi.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. március 1.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>