Stratégiai és Pályázati Irodavezető

2019. február 28.

Tatabánya Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Stratégiai és Pályázati Iroda

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. $ (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Stratégiai és Pályázati Irodavezető

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony.     

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Komárom-Esztergom megye, 2800 Tatabánya, Fő tér 6.

Ellátandó feladatok:

Stratégiai és Pályázati Iroda munkájának szervezése, koordinálása, irodavezetői feladatok ellátása. Tatabánya Megyei Jogú Város európai uniós vagy hazai támogatásból megvalósuló projektjeinek előkészítése, pályázatok kidolgozása, nyertes pályázatok esetében a megvalósítás menedzselése, a pályázatokkal kapcsolatos pénzügyi és adminisztratív teendők ellátása. Nemzetközi projekt-együttműködések koordinációja, saját forrásból megvalósuló magasépítési és intézményi beruházási feladatok előkészítése, a megvalósítás szervezése, koordinációja, felügyelete. A város átfogó fejlesztési dokumentumai megvalósulásának nyomon követése, a dokumentumok aktualizálása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Stratégiai és Pályázati Irodavezetői feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Felsőfokú képesítés, egyetemi vagy főiskolai szintű felsőoktatásban szerzett szakképzettség.,
 • Európai Uniós projektekhez kapcsolódó pályázati gyakorlat.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • A hazai pályázati rendszer valamely Közreműködő Szervezeténél vagy Irányító Hatóságánál szerzett gyakorlat – különösen vezetői gyakorlat.
 • Valamely megyei jogú város, vagy 20.000 főnél nagyobb település Integrált Városfejlesztési Stratégiájának, Integrált Településfejlesztési Stratégiájának, vagy Integrált Területi Programjának készítésében való részvétel.
 • Egyetemi vagy főiskolai szintű közgazdasági és/vagy építő vagy építészmérnöki szakképzettség.
 • Magasépítési beruházások kivitelezésével kapcsolatos tapasztalat.
 • Általános projektmenedzsment ismeretek és gyakorlat.
 • Legalább középfokú, aktív angol nyelvtudás.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes szakmai önéletrajzát (pályázat megvalósítói és/vagy projektmenedzseri tapasztalatok esetén kérjük feltüntetni a jelentősebb projektek pályázati azonosítóját és a projektben betöltött pontos feladatkört / beosztást).
 • Iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvtudást igazoló okiratok fénymásolata.
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy sikeres pályázat esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványát átadja.
 • Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalására vonatkozó nyilatkozat.
 • Adatkezelési nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők a pályázat tartalmát megismerhetik.
 • Referencia személy ajánlása.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 8.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Tatabánya Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (2800 Tatabánya, Fő tér 6. Dr. Berkovics Gergely jegyző. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2 – 276 / 2019. , valamint a munkakör megnevezését: Stratégiai és Pályázati Irodavezető. VAGY
 • Elektronikus úton Dr. Berkovics Gergely részére a jegyzo@tatabanya.hu e-mail címen keresztül. VAGY
 • Személyesen: Dr. Berkovics Gergely jegyző, Komárom-Esztergom megye, 2800 Tatabánya, Fő tér 6.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. április 5.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. február 12.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>