RFP pályázatkezelési referens

2022. február 27.

Magyar Államkincstár Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Igazgatósága

a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján

pályázatot hirdet

RFP pályázatkezelési referens

munkakör betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű 2024. október 13-ig tartó kormányzati szolgálati jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3525 Miskolc, Régiposta utca 9.

Ellátandó feladatok:

Az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló kormányrendeletek alapján, valamint az Irányító Hatóság és a Kincstár között létrejött megállapodásban foglaltak szerint közreműködik a Regionális Fejlesztési Programok Közreműködő Szervezeti feladatainak ellátásában, különösen a nyertes projektek végrehajtási időszakában, azok mérföldköveinek és indikátorainak nyomonkövetése tekintetében.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Lásd az ellátandó feladatoknál

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései , a(z) Magyar Államkincstár vonatkozó belső szabályzatai az irányadók.                    

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, egyetemi vagy főiskolai végzettség, ezen belül elsődlegesen gazdaságtudományi vagy műszaki képzési területen szerzett szakképzettség vagy jogász szakképzettség;,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • a meghirdetett feladatkör betöltésének feltétele 90 napnál nem régebbi, a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (Kit.) 84.§ szerinti hatósági erkölcsi bizonyítvány, melyet a pályázati anyaghoz nem kell csatolni.
 • a pályázó nem áll újraalkalmazási korlátozás hatálya alatt. (Kit. 117.§ (6), (8) bekezdése, vagy a 166.§ (4) bekezdése, illetve a Kttv. 60.§ (1) bekezdés i) pontja szerint)
 • a koronavírus elleni védőoltásnak az állami és önkormányzati intézményeknél foglalkoztatottak által történő kötelező igénybevételéről szóló 599/2021. (X.28.) Korm. rendelet 2/A. §-ban foglaltak alapján a SARS-CoV-2 koronavírus elleni védőoltás megléte.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség,
 • műszaki felsőoktatásban szerzett szakképzettség
 • hazai és/vagy uniós támogatások kezelésében és lebonyolításában szerzett tapasztalat,
 • mérlegképes könyvelői végzettség
 • számviteli ismeretek,
 • közbeszerzési eljárások ismerete.

Elvárt kompetenciák:

 • pontos, precíz, önálló, felelősségteljes munkavégzés,
 • terhelhetőség, kiváló stressz tűrő képesség,
 • minőségorientáció ( szabálykövetés, alaposság, precizitás ),
 • figyelem a feladatok határidőben történő végrehajtására,
 • rugalmas, nyitott személyiség, jó együttműködési készség,
 • problémamegoldó képesség, kezdeményező készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai önéletrajz, a 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti tartalommal, amely itt érhető el: http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/lakossagi-ugyfelek/allashirdetes_
 • motivációs levelet
 • kizárólag az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolatát.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. március 4.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pados Zoltán irodavezető nyújt, a 46/513-700 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Török László igazgató részére a allaspalyazat.miskolc@allamkincstar.gov.hu email címen keresztül.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az elektronikus üzenet tárgyában kérjük feltüntetni a BOR-IG/7-9/2022. iktatószámot és a feladatkör pontos megnevezését „RFP pályázatkezelési referens”. A pályázati felhívás közzétételre kerül a Magyar Államkincstár honlapján is. Amennyiben a pályázati felhívások szövegében eltérés található, a Magyar Államkincstár honlapján közzétett pályázati kiírás szövegét kell irányadónak tekinteni.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. március 11.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az álláshely határozott időre, illetve teljes munkaidőben történő foglalkoztatásról szól – 6 hónap próbaidő kitöltésével, előreláthatólag 2024. október 13. napjáig, legfeljebb a tartós távollét megszűnéséig. Ön jelentkezésének elküldésével – külön nyilatkozat nélkül is – tudomásul veszi, hogy az álláspályázatot meghirdető szervezeti egység az álláspályázatával összefüggő személyes adatait – a kiválasztási folyamat során kapcsolattartás céljából, illetve munkaerő-kiválasztási célból – a pályáztatás időtartamára nyilvántartja és kezeli. Személyes adatainak kezelése a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (Általános Adatvédelmi Rendelet, a továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdés e) pontján alapul. Kérjük, hogy jelentkezésének elküldése előtt olvassa el az álláspályázatra jelentkezőknek szóló Adatkezelési tájékoztatót a Magyar Államkincstár honlapján (http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/lakossagi-ugyfelek/allashirdetes_).

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://www.allamkincstar.gov.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. február 18.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>