Projektvezető

2019. június 12.

Központi Statisztikai Hivatal
Tájékoztatási Igazgatóság

a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján

pályázatot hirdet

Projektvezető (hivatali főtanácsos II.)

munkakör betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű 2019.06.01. – 2022.03.31- ig tartó kormányzati szolgálati jogviszony.    

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1024 , Keleti Károly utca 5-7.

Ellátandó feladatok:

 • A rábízott hivatali projektek tervezése és vezetése, a projekttagok irányítása, a projektek sikeres végrehajtása.
 • A projektmonitoring és –kontrolling rendszer működtetése.
 • Döntéselőkészítő anyagok készítése.
 • A szakmai szervezet által vezetett projektek projektvezetési szempontú támogatása, tudásközpontként való rendelkezésre állása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Projektvezetési feladatok.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései az irányadók.                 

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola,
 • Főiskolai vagy egyetemi szintű gazdasági végzettség
 • Angol középfokú nyelvismeret
 • Felhasználói MS Office ismeretek
 • Projektvezetési módszertanok ismerete (pl.: PMP, IPA, Prince2, agilis)
 • Kinevezés esetén a büntetlen előéletet igazoló hatósági bizonyítvány bemutatása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Felsőfokú projektmenedzsment képzettség

Elvárt kompetenciák:

 • Vezetői készségek,
 • Jó kapcsolatteremtő képesség,
 • Megbízhatóság.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Önéletrajz (Kit. 83. § (5) bekezdése szerint)
 • Motivációs levél (fizetési igény megjelölésével)
 • Végzettséget igazoló okiratok másolata
 • Nyilatkozat arról, hogy a felvételi eljárásban résztvevők a pályázó anyagait megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Répási Szilvia nyújt, a 1-345-6694 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton a tárgyban feltüntetve a „KSH 1046” azonosító számot, Répási Szilvia részére az allashely@ksh.hu oldalon keresztül.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Amennyiben a pályázati kiírásban szereplő feltételeknek a jelentkező megfelelt, továbbá a pályázat a munkáltató figyelmét felkeltette, szóbeli meghallgatásra kerül sor. A pályázat eredményéről a pályázókat írásban tájékoztatjuk.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 5.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.ksh.hu – 2019. május 28.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

 • Szakmai fejlődési- és továbbképzési lehetőség
 • Nemzetközi projektekben való részvétel
 • Folyamatosan megújuló szervezet
 • Home office lehetőség
 • Családbarát munkahely
 • Sport- és kulturális programok Szervezetünkről, könyvtárunkról, munkahelyünkről bővebben a www.ksh.hu honlapon tájékozódhat.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 28.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>