Projektvezető

2018. szeptember 24.

Semmelweis Egyetem
Kiemelt Beruházások Igazgatósága

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Ügyvivő szakértő (projektvezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.      

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Semmelweis Egyetem több helyszínén megvalósuló beruházások előkészítése, megvalósításának koordinálása, a megvalósításban részt vevő belső munkatársak irányítása, a forráslehívás, elszámolások támogatása, vezetői információs rendszer adatszolgáltatás, külső partnerekkel kapcsolattartás, a beruházáshoz kapcsolódó dokumentáció rendelkezésre állásának biztosítása

Kiemelt feladatai:

 • koordinálja és felügyeli a projekt Támogatási szerződésben/Okiratban előírtak szerint történő megvalósítását, felel a projektcélok teljesítéséért, a jogszabályokban és az Semmelweis Egyetem szabályzataiban foglaltaknak történő megfelelésért
 • irányítja a szakmai megvalósításban részt vevő belső és külső munkatársakat, csoportokat;
 • meghatározza és betartatja a projekt ütemtervet vezetői elvárásainak és a projektcélok teljesíthetőségének megfelelően
 • meghatározza a projekt dokumentumokat és felel azok naprakész rendelkezésre állásáért
 • felel az időszakos és záróbeszámolók tartalmáért, határidőre elkészítéséért, együttműködik a pénzügyi vezetéssel a kifizetési igénylések, elszámolások összeállításában
 • rendszeresen beszámol a projekt előrehaladásáról, státuszjelentést, riportot készít vezetője, és a Semmelweis Egyetem vezetősége felé
 • közreműködik a helyszíni ellenőrzéseken
 • felmerülő problémák, akadályok megoldása saját hatáskörben, szükség esetén megoldási javaslat kidolgozása, probléma eszkalálása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, vagy egyetemi végzettség,
 • Műszaki és/vagy gazdasági szakirányú végzettség (pl.: építészmérnök, építőmérnök, gépészmérnök, villamosmérnök, közgazdász stb.)
 • Büntetlen előélet és cselekvőképesség
 • Minimum 2 év tapasztalat műszaki szakterületen
 • MS Office felhasználói szintű ismerete

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Beruházás-lebonyolítói, projektmenedzsmenti tevékenység során szerzett tapasztalat
 • Közbeszerzési ismeret/tapasztalat
 • Költségvetési szervnél szerzett mérnöki és vagy projektvezetési gyakorlat
 • EU-s támogatásból megvalósuló beruházásokban való részvétel
 • Cad rendszerek felhasználó szintű ismerete
 • TERC Építőipari Költségvetés-készítő szoftver felhasználói szintű ismerete

Elvárt kompetenciák:

 • Jó kommunikációs készség,
 • Dinamikus, magabiztos fellépés, felelősségvállalás,
 • Jó szervező- és problémamegoldó képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Önéletrajz
 • Végzettséget és/vagy képzettséget, nyelvtudást igazoló okiratok
 • Nyilatkozat a pályázó hozzájárulásáról, hogy a pályázatban szereplő adatokat a jogszabályokban és Szervezeti és Működési Szabályzatban felhatalmazott személyek, testületek megismerhessék
 • A pályázati feltételeknek való megfelelés igazolásához külföldön szerzett oklevél, illetve bizonyítvány esetén szükség van annak honosítására, elismerésére vagy egyenértékűsítésére.
 • A külföldön szerzett bizonyítvány, oklevél elismerése, honosítása, egyenértékűsítése esetén az eredeti okirat mellett a honosított, elismert vagy egyenértékűsített okiratot is, vagy legalább az elismerési, honosítási vagy egyenértékűsítési eljárás megindításáról szóló igazolást a pályázati kiírásban megjelölt határidőben be kell nyújtani.
 • Az elismert, honosított vagy egyenértékűsített okiratot az eljárás megindításának határidőben való igazolása esetén legkésőbb a pályázatban megjelölt benyújtási határidő lejártát követő 60 napon belül kell benyújtani.
 • Továbbá minden olyan irat, amelyet a pályázó a pályázat szempontjából fontosnak tart.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 2.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •  Elektronikus úton az ügyintéző részére a palyazat.human@semmelweis-univ.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. október 17.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • http://semmelweis.hu/human/category/karrier/ – 2018. szeptember 17.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A Semmelweis Egyetem valamennyi szervezeti egységében a próbaidő mértéke 4 hónap. Kérjük, a pályázatban tüntesse fel a hivatkozási számot. Hivatkozási szám: 88083/KSKBI/2018

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://semmelweis.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. szeptember 17.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>