Projekttámogató munkatárs

2019. március 11.

Semmelweis Egyetem
Kiemelt Beruházások Igazgatósága

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. $ alapján

pályázatot hirdet

Ügyvivő szakértő (projekttámogató munkatárs)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Projekttámogatási rendszer kialakítása, fejlesztése. A projekttámogatási terület érintő megbeszélések jegyzőkönyvének vezetése. Adatok gyűjtése különböző rendszerekből, felelősöktől, adatforrásokból. Adatok szintetizálása és specifikus információk előállítása. Információs adatbázisok, felületek kezelése, karbantartása, szolgáltatások támogatása. Prezentációk, összefoglalók, előterjesztések szerkesztése, előkészítése. Projektfolyamatok monitorozás, riportok, kimutatások, elemzések készítése. Projekttámogatási terület központi levelezésének kezelése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                     

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, vagy egyetemi végzettség, releváns végzettség,
 • MS Excel és Word magas szintű használata
 • MS Projekt alapszintű felhasználói ismerete
 • Büntetlen előélet és cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • SharePoint rendszerekben szerzett gyakorlat
 • Adatbázis kezelés gyakorlat
 • Pályázat elbírálásához legközelebb eső dátummal történő belépés
 • Projekttámogatási tapasztalat
 • Államigazgatási/felsőoktatási területen szerzett gyakorlat

Elvárt kompetenciák:

 • Analitikus, elemző gondolkodás,
 • Proaktív kommunikációs készség,
 • Gyors problémafelismerő és önálló, agilis problémamegoldó készség,
 • Kiváló szervezőkészség,
 • Rendszerező, folyamatelvű gondolkodási készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Önéletrajz
 • Végzettséget és/vagy képzettséget, nyelvtudást igazoló okiratok
 • Nyilatkozat a pályázó hozzájárulásáról, hogy a pályázatban szereplő adatokat a jogszabályokban és Szervezeti és Működési Szabályzatban felhatalmazott személyek, testületek megismerhessék
 • A pályázati feltételeknek való megfelelés igazolásához külföldön szerzett oklevél, illetve bizonyítvány esetén szükség van annak honosítására, elismerésére vagy egyenértékűsítésére.
 • A külföldön szerzett bizonyítvány, oklevél elismerése, honosítása, egyenértékűsítése esetén az eredeti okirat mellett a honosított, elismert vagy egyenértékűsített okiratot is, vagy legalább az elismerési, honosítási vagy egyenértékűsítési eljárás megindításáról szóló igazolást a pályázati kiírásban megjelölt határidőben be kell nyújtani.
 • Az elismert, honosított vagy egyenértékűsített okiratot az eljárás megindításának határidőben való igazolása esetén legkésőbb a pályázatban megjelölt benyújtási határidő lejártát követő 60 napon belül kell benyújtani.
 • Továbbá minden olyan irat, amelyet a pályázó a pályázat szempontjából fontosnak tart.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 16.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton az ügyintéző részére a palyazat.human@semmelweis-univ.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. március 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • http://semmelweis.hu/human/category/karrier/ – 2019. március 1.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A Semmelweis Egyetem valamennyi szervezeti egységében a próbaidő mértéke 4 hónap. Kérjük, a pályázatban tüntesse fel a hivatkozási számot. Hivatkozási szám: 22350/KSKBI/2019

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://semmelweis.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. március 1.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

További állások >>